سفرهای احمد نادعلیان به کشورهای مختلف جهان

نادعلیان یکی از چهره های شناخته شده هنر زیست محیطی در عرصه بین المللی است. پیرو دعوت مراکز هنری، نهاد ها و موزه ها به گوشه و کنار جهان سفر کرده است. اغلب کارهای  احمد نادعلیان به صورت محیطی و در طبیعت کشورهای مختلف جهان اجرا شده اند. آثار بسیاری را  به صورت حجاری بر روی سنگها […]

احمد نادعلیان: دانشجوی رشته هنر یا یک کوچرو سنگسری ایرانگرد

استفاده از متن و عکسهای سایت و بازنشر آنها ممنوع است. قبل از رفتن به اروپا از سال 1362 تا 1369 به گوشه و کنار ایران سفرهای متعددی داشتم. بیشتر تنها سفر می کردم. در طول سفر طراحی میکردم و از موضوعات بسیاری اسلاید تهیه می کردم: از طبیعت، زندگی، چهره ها، پوشش اقوام،  آداب […]