با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها بسترهایی همانند چهل تکه نقاشی کردم و طرح های شخصی خودم را با آنها ترکیب کردم.  در زمینه این آثار، بیشتر رنگ های پرمایه بسیار زنده و نقوش وجود دارند.

هنری که من به آن علاقه دارم دوسویه است. من دوست دارم تأثیر بپذیرم و تاثیر بگذارم. در این صورت هنر من و جمعی که با آنان کار می کنم غنی خواهد شد.

صنایع دستی هنرهابی جمعی هستند و سیر تحول خودشان را دارند. در کنار هنر پیشا تاریخ و باستانی، صنایع دستی همواره تاثیر عمیقی بر نقاشی های من داشته اند و من به قابلیت های امروزین آنها فکر می کنم.

احمد نادعلیان، نقاشی زن و زوج عاشق با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه
احمد نادعلیان، نقاشی زن و زوج عاشق با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه

 

 

احمد نادعلیان، نقاشی زن زخمی با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه
احمد نادعلیان، نقاشی زن زخمی با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه

 

 

احمد نادعلیان، نقاشی زن و آینه با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه
احمد نادعلیان، نقاشی زن و آینه با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه

 

احمد نادعلیان، نقاشی زن و دختر در آینه با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه
احمد نادعلیان، نقاشی زن و دختر در آینه با الهام از نقوش موجود در گلابتون دوزی و نقوش پارچه ها در بستری همانند چهل تکه

بازدیدها: 33