نقاشی

در تمامی سالهایی که احمد نادعلیان فعالیت داشته است همواره نقاشی می کرده است. در طول زمان نقاشی های متنوعی به شیوه های واقع گرایانه، سنتی، نمادین و در نهایت کارهای مشارکتی انجام داد.

مطالب مرتبط با نقاشی

بازدیدها: 145