جشن، بازی و اردو و تداوم آموزش برای کودکان جزیره هرمز

در تابستان 1394 برای کودکان هرمزی که در موزه دکتر احمد نادعلیان آموزش می دیدند برنامه های تفریحی شامل جشن، بازی و اردو ترتیب داده شد. این برنامه ها برای کودکان رایگان بود. به مربیان دستمزد پرداخت می شد. هزینه آن را افرادی که به من اعتماد داشتند از داخل و خارج از کشور پرداخت کردند. علاوه بر پرداخت دستمزد به مربیان هزینه برنامه های تفریحی و جشن و شادی نیز پرداخت می شد.

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز

نحوه جمع آوری هزینه به این صورت بود که طی فراخوان های متتعددی به صورت ایمیل و در شبکه های اجتماعی از دوستانم از دوستداران طبیعت و هنرمندان دعوت کردم که برای محافظت از محیط زیست جزیره هرمز، و آموزش کودکان هرمزی هزینه کلاس ثبت نام آنها زا پرداخت نمایند.

هرکودک ثبت نام شده در هفته 6 ساعت برنامه آموزشی داشت. دوستان زیادی با پرداخت هزینه یک یا چند کودک را برای کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری ثبت نام کردند. مرکز پردیس با مدیریت دکتر نادعلیان بر روند این آموزش نظارت داشت.

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
جشن پایانی آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

بازی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
بازی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
بازی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
بازی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
بازی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
بازی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394

 

پذیرایی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
پذیرایی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394

 

پذیرایی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394
پذیرایی در هنگام اردوی تابستانی برای کودکانی که در کلاس های آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری در موزه دکتر احمد نادعلیان شرکت کرده بودند ، تابستان سال 1394

فعالیت انجمن و مسائلی که برای اعضای انجمن پیش آمد موجب شد که از اهداف اصلی دور شوند. ابتدا از آقای محمود هرمزی که اکنون مدیر موزه هستند درخواست کردم که به موزه نیایند.

پس از رفتن اعضای دو انجمن مدتی یکی از شاگردان من بنام عاطفه خاص آموزش زبان و آفرینش کودکان را به عهده داشتند.

نتیجه آموزش خانم خاص قابل لمس بود. در موزه ساکن بودند و ماهیانه مبلغی دستمزد نیز برای ایشان تعیین شده بود.

 

 

 

سایر افراد دو انجمن چند ماه بیشتر با موزه همکاری داشتند. بعد ها متوجه شدم که اگر درک درستی از کنش گری زیست محیطی وجود نداشته باشد، مانا نیست. در واقع یکی از دلایلی که من افراد بومی را انتخاب کرده بودم این بوده که موجب رشد خود آنها باشد. اول خود آنها یاد بگیرند تا یاد بدهند. کار سختی بود و هست.

اما مشکلاتی در بیرون از موزه وجود داشت و بعد ها به این نتیجه رسیدم که انگیزه های خیر خواهانه من موجب شد که برای من دردسر ایجاد شود. به روش توهین آمیزی از من خواسته شد که به دفتر امام جمعه وقت بروم و آنچه آنجا روی داد فاجعه بود. تا جایی که از سایر اعضای انجمن ها  درخواست کردم که به موزه نیایند.  در فرصتی مناسب جزئیات بیشتری از داستان واقعی زندگی خودم را در جزیره هرمز خواهم نوشت.

علی رغم اینکه محمد هرمزی بعد ها عضو شورای شهر شد و اکنون ریاست شورای شهر هرمز را عهده دار است دغدقه زیست محیطی ندارد. شخصا عملکرد محسوسی ندیدم.  امیدوارم این بخش تلخ از تاریخ معاصر هرمز زودتر سپری شود.

خانم حمیده پورشمالی به دلیل دوستی با اعضای انجمن نتوانست به همکاری با موزه ادامه بدهد. بعد ها آموزش زبان را جدی گرفت. محمود هرمزی پس از مدتی انزوا و گوشه گیری فعالیت زیست محیطی مستقل از موزه را شروع کرد. بعد ها به موزه مراجعه کرد و درخواستش این بود که مجددا همکاری کند. قبول کردم. پس از چندیدن سال هنوز این همکاری ادامه دارد.

در تابستانی که هزینه های آموزش را پس از پیدا کردن حامی مالی تامین می کردم و آموزش ادامه داشت، نام هشتاد و چهار کودک هرمزی به من گزارش شده بود. برای ثبت در تاریخ اسامی منعکس می شوند.

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز
نام ونام خانوادگی نام پدر
فرزانه سلامتی حسین
عاطفه دریاپیما ابراهیم
ام البنین شایقی مسعود
زینب  قلندری مرتضی
کیمیا جمالی حسن
مبیناجمالی حسن
نرگس د انه چین ابوذر
مهدیه گدری حسین
معصومه گدری حسین
زهراتاراج ابوذر
معصومه آباد ه نشین عزت الله
مبینا رضازاده عباس
زینب شنبه نژاد عبدالله
فاطمه ناصرنیای هرمزی علی
مطهره ذاکری محمد
زهرا ذاکری محمد
فاطمه جاشوهرمزی حسین
محدثه رنجبری حسن
زینب کبابی بشیر
رقیه زرنگاری هرمزی خلیل
زهراشنبه نژاد عبدالله
زینب زرنگاری محمد
هستی جمالی حسن
یسناجمالی حسن
ام کلثوم ناصرنیا علی
زهره حری ابوذر
فاطمه ناصرنیای هرمزی مختار
زینب زارعی احمد
زینب فخارحکمی محمد
فاطمه میمندی رسول
دریاترکی زاده مهدی
امینه زاهدی حسن
فاطمه ناصرنیای هرمزی علی
نرجس شایقی مسعود
فاطمه تاراج ابوذر
منصوره زاهدی علی
زینب لک زهی گل احمد
زینب رئیسی غلام
فاطمه دریاپیما شهاب
زهرامحمدی نیاک موسی

ادامه

نام ونام خانوادگی نام پدر
مهدی هرمزی جابر
علیرضا زاهدی حسن
فاضل درخوش علی
امیر جمالی حسن
محمدامین ملاح مصطفی
حسن هرمزی جابر
مهدی ذاکری حبیب
علیرضا تاراس امید
مهدی دانه چین ابوذر
محمدجوادسلامتی مهدی
محمد امین هرمزی موسی
مهدی رئیسی غلام
محمدمهدی جمالی صالح
علی هیزم شکن خلیل
ابوالفضل ناصرنیای هرمزی مختار
نیلوفرخزر حسین
زهره اسلامی علی
مهدیه کبابی هاشم
خیرالنساءفخارحکمی محمد
محمدامین فخاری غلام
امیرذاکری محمد
فاطمه پورزرنگار محمد
مهدی صالحی امید
راضیه ذاکری مسلم
میتراذاکری مسلم
مبیناذاکری مسلم
معصومه گدری محمد
معصومه غلامپور حسین
زهراغلامپور حسین
حدیث قنبری ابراهیم
محمدقلندری مهدی
مائده زاهدی محمد
علیرضافخارحکمی عقیل
عباس فخاری غلام
علی نساجی قنبر
عارف دادبان غلام
عرفان دادبان غلام

 

ادامه دارد

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *