احمد نادعلیان: دعا برای طلب باران (قبله دعا) و لطف و قهر طبیعت در جزیره هرمز

قبل از گزارش مراسم قبله دعای سال 1387 جزیره هرمز یک مقدمه لازم است : بین آسمان بالا و پایین رابطه وجود دارد. در بعضی از مناطق دنیایی که در آن زندگی می کنیم هنوز این رابطه وجود دارد. در گذشته نه چندان دور آدم ها از پایین به آسمان نگاه می کردند. حالا از […]

تنها کوه خوراکی جهان: ریشه یابی تاریخی اهمیت پیدا کردن خاک سرخ جزیره هرمز

با نگاهی به شبکه های اجتماعی می توان دید تاکید زیادی به شگفتی خاکهای رنگی جزیره هرمز خصوصا خاک سرخ آن می شود. عناوین عام گرایانه همانند “خاک نیست طلاست” و یا تبلغ “تنها کوه خوراکی جهان” در شبکه های اجتماعی برای جذب گردشگر به کار می رود. تشخیص شگفت بودن چگونه ممکن است؟ این […]

نقاشی سیمرغ با خاک ها، شن ها و سنگ های رنگی جزیره هرمز

در بهمن ماه سال 1387 به بومی های جزیره هرمز کمک کردم که طراحی یک سیمرغ را با سنگ، شن و خاک های رنگی جزیره هرمز انجام دهند. در زمانیکه از دست اندرکاران طراحی بزرگترین فرش خاکی جهان تقدیر شده بود اعلام شده بود که در بهمن ماه یک فرش خاکی با طرح “سیمرغ” اجرا […]

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

در سال های اول زندگی در جزیره هرمز به دفعات با خاک سرخ، تمام وجودم را سرخ کردم. قصد من از زمان اولین سفرم به جزیره هرمز این بود که ضمن به کار گیری این خاک در آثار هنری ارزش آن را آشکار کنم. این جرا ها تدریجا مفاهیم نمادین و اجتماعی پیدا کردند. یک بار […]

طراحی با خاک سرخ بر روی استخوان ها و مرجان

در سال 1397 زمانیکه در طبیعت جزیره هرمز زندگی می کردم در یک دوره با استفاده از خاک سرخ بر روی استخوان ها و مرجان ها طراحی می کردم. هدف من رفتار بومگرایانه و طبیعی بود که بدون استفاده از مواد و مصالح بوم آورد و موجود در طبیعت اثر هنری اجرا کنم.     […]

مانکن ها: مجموعه آثار هنری احمد نادعلیان

توجه: مانکن های کهنه با قیمت مناسب خریداری می شوند در کنار عروسک ها من مانکن های کهنه را جمع آوری می کنم. زیبایی شناسی حاکم بر کالبد و سیمای مانکن ها برایم پرسش برانگیز هستند. آنها از الگوی غربی پیروی می کنند. با مطالعه آنها می توان کشش و علایق موجود در پس پرده […]

تولد گردشگری در جزیره هرمز، اولین سفرخانه ها و بومگردی ها

گردشگری در جزیره هرمز در سال 1387 شروع شد. در جشنواره های سال 1385 و یا 1386 به خانه هایی غذا سفارش داده می شد ولی در ظرف یک بار مصرف ارائه می شد. گاهی خود هنرمندان غذا درست می کردند. محل های اسکان به شکل موردی در خانه به صورت موقت، خوابگاه ورزشگاه، و […]

مفهوم عروسک های موزه دکتر احمد نادعلیان در جزیره هرمز

سالهای بسیاری است که عروسک کهنه جمع آوری می کنم. آنها تمثیلی از کودکانی هستند که حقوق آنها نادیده گرفته شده است. در محیط اجتماعی و یا حتی خانواده آسیب جسمی و روحی می بینند.  شاید بتوان عروسک را به عنوان زباله رها کرد. اما کودک نباید زباله تلقی شود. بهای آسیب اجتماعی و نابسامانی های […]

مرگ زنانه و قتل مردانه: آثار هنری احمد نادعلیان

مردان همه در زهدان زن با این کهکشان آشنا شدند و زمانی که به دنیا آمدنداز شیر مادران سیراب شدند. رسم روزگار این بود. مردان خود در رسم شکنی آزادند.  نیستی زنان را مردان مجارز می دانند. زن از ابتدای تاریخ زخم خورده و بازنده بود و هنوز هم بازنده است زخم جان او را […]

خود سوزی دختران و زنان: آثار هنری احمد نادعلیان

اخبار و یا روایت هایی که آسیب های جسمی و روحی دختران و زنان را نشان می دهد همیشه بر آثار هنری من تاثیر داشته اند. با رسانه های مختلف رنج زنانی را نشان می دهم که در آتش سوختند. . پس از شندید خبر خودسوری یک دختر علاقمند به فوتبال این اثر را اجرا […]