ویژگی های هنر محیطی در ایران

هنر محیطی در ایران ویژگیهای خاص خودش را دارا میباشد.  این هنر نسبت به فرهنگ بومی بی توجه نیست. آئین ها و سنت ها در آن دیده می شوند. از این جهت ویژگی های ملی و بومی دارد اما از حرکت جهانی بی بهره نیست.   بر خلاف گونه های غربی که هنر محیطی را […]

الهه ها در کوه های رنگین هرمز

زمانیکه در طبیعت جزیره هرمز هستم به عنوان یک نقاش الهه های پنهان زیادی را در کوه های رنگین هرمز می بینم. اگر به جزیره هرمز سفر کرده اید حتما نام کوه هایی را شنیده اید که با الهه ترکیب شده اند. تا به حال این الهه ها به درستی به گردشگران نشان داده نشده […]

آشنایی با محسن و انجام هنر مشارکتی در جزیره هرمز

در سال 1388 با محسن آشنا شدم.  به دلیل نیاز او به هنرمند سرا و بعد ها به موزه می آمد و کار می کرد. تدریجا او را تشویق کردم که طراحی انجام دهد. بر اسالس اولین طرح های او مجموعه ای نقاشی انجام دادم.   این کارهای مشارکتی که موضوع اجتماعی و خصوصا اعتیاد را […]

نقاشی های دیواری خانه کنیز در جزیره هرمز

من به کنیز کمک کردم که داستان زندگی خودش را بر روی دیوار خانه اش نقاشی کند. کنیز در طول چند سالی که در جزیره هرمز کار مشارکتی انجام می دادم برایم قصه تعریف می کرد. زمانیکه با زندگی او آشنا شدم به او گفتم که قصه زندگی خودت از همه قصه هایی که گفتی […]

داستان زندگی زنی بنام کنیز در جزیره هرمز

باور کردن داستان زندگی کنیز برای من  مشکل است.  کنیز به من گفت اگر سواد داشتم داستان زندگیم را می نوشتم. کمی برایش می نویسم. مادر کنیز در سن هفت سالگی ازدواج کرد. 25 بار زایمان داشت. از فرزندانش فقط پنج نفر بزرگ شدند چهار دختر و یک پسر. تعدد زایمان برای این بود که […]

شروع نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز

نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز از سال 1388 شروع شد. آنها کارکرد مفهومی ، مکان ویژه و دیوارنویسی غیر تبلیغاتی داشتند. بر اساس شواهد تا آن زمان چند نوع دیوارنگاری در جزیره هرمز وجود  داشت. تا آن زمان تصاویر شخصیت های سیاسی را در حد محدود در خیابان اصلی به صورت گرافیکی اجرا […]

رنگین شدن خانه دکتر نادعلیان در هرمز با خاک های رنگی

همزمان با بیست و پنجمین جشنواره محیطی در بهمن ماه 1388 هنرمندان شرکت کننده حال مرکزی خانه، اتاق شرقی، بخشی از حیاط و سر در ورودی را رنگ آمیزی کردند. برای رنگین شده خانه اغلب از خاکهای رنگی جزیره هرمز استفاده شد.         برای ساختن رنگ از خاک های رنگی هرمز از […]

رقص مردان سنگسری

مردان سنگسری هنگام رقصیدن گام های خاص خودشان را دارند. در حرکات رقص آنان بیشتر قدرت و به رخ کشیدن هیبت مردانه و گاهی نشانه های جنگجو بودن دیده می شود.  با اینوجود بعضی از گام های رقص مردان سنگسری با رقص یری یری زنان سنگسری همانند است. رقص زنان سنگسری “یری یری سمه” مردان […]

رقص زنان سنگسری “یری یری سمه”

رقص “یری یری” یا همان “یری یری سمه” زنان در فرهنگ کوچرهای و شهر نشین ها در سنگسر جایگاه ویژه ای دارد. “یری” به زبان سنگسری یعنی جاری و در رقص یری یری معمولا یک جاری با جاری دیگرش می رقصد. اما محدود به جاری ها نیست. هنگام برگزاری عروسی مرسوم بوده است که جاری […]

هنر اعتراضی در کف خیابان

بارها در کف خیابان کارهای هنری ارائه دادم. بسیاری از کارهایم نوعی هنر اعتراضی بوده است. موضوع و محتوای آنها بسیار متنوع بودند. مخالفت با جنگ، مسائل اجتماعی همچون نادیده گرفته شدن حقوق زنان و کودکان، خشونت علیه آنان و محدود کرده آنها بوده است. پیامد های جنگ تحمیلی و آواره شدن مردم عادی از […]