رسانه های جدید

احمد نادعلیان ابتدا در سالهای 1371 زمانیکه در انگلستان دانشجو بود بواسطه اینترنت با رسانه های جدید آشنا شد.  اولین بار در سال 1372 وارد یک شبکه اجتماعی شد.  پس از بازگشت به ایران در سال 1375 تدریجا خبرهای هنری را دریافت و ارسال میکرد. از سال 1378 مدیریت نشریه اینترنتی پردیس را به عهده داشت. و همواره در جهت نشر الکترونیک و مجازی تلاش داشته است. پس از شروع کارهای هنر معاصر به صورت چیدمان ، هنر محیطی، هنرهای اجرا، صدا و ویذئو لازم بود که این آثار ثبت شوند و ارائه شوند. اینترنت بستر خوبی بود. 

در فرایند ثبت آثار و نشان دادن فرایند آنها و بواسطه یادگیری طراحی سایت، برنامه نویسی و همچنین تدوین صدا و فیلم به کارهای چند رسانه ای گرایش پیدا کردند. بسیاری از آثار او فقط در محیط مجازی بوجود آمدند و در دسترس بودند. برای نادعلیان مرزی بین محیط طبیعی، اجتماعی و مجازی وجود ندارد. این محسط ها در آثارش با هم در ارتباط هستند.
از سال ها قبل در سنخرانی ها و یاداشت هایش تا کید کرده بود که اینترنت فرهنگ و هنر بسیاری از جوامع را عوض کرده است و بزودی بسیار گسترده تر از این تمامی جوانب زندگی انسان معاصر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  اینترنت پنجره ای است که ما بواسطه آن میتوانیم دنیا را ببینیم  همانطور پنجره ای است که دنیا میتواند ما را ببیند. 

اینترنت در ایران معنی گسترده تری دارد. محدودیت هائی که منجر به نبود و در دسترس نبودن اطلاعات میشود را زیر سوال برده است و به نسل جوان در قلمرو فرهنگی، سیاسی و اجتماعی  این امکان را داده است که در باره بسیاری از چیزها بدانند.  این امکان منجر به حرکت های جدیدی در هنر ایران شده است.هنر شبکه را میتوان به هنری اطلاق کرد که در آن شبکه وسیله ای است که با استفاده از قابلیتهای چند رسانه ای آن مفاهیم و یا نوعی زیبائی شناسی بیان شود. در این صورت شبکه جائی نیست که فقط اثر به اتمام رسیده در آن به نمایش درآید بلکه قابلیتها و حتی محدودیتهای آن به فرایند انجام کار کمک میکند.

مطالب مرتبط با رسانه های جدید

بازدیدها: 102