نوشته ها

در کنار انجام کارهای هنری احمد نادعلیان گاهی مقاله و یا یاداشت می نویسد. در اینجا تدریجا تعدادی از نوشته های منتخب مرتبط با محیط زیست او منتشر می شود. در مواردی در مورد افرادی که فعالیت مرتبط با زیست محیط انجام می دهند نیز مطالبی منتشر می شود.

نادعلیان در همایش های متعدد خارجی و داخلی شرکت داشته است.

1387 ارائه مقاله و سخنرانی در دانشکده ادن-  آفریقای جنوبی

1387 ارائه سخنرانی در سمینار هنر معاصر در دانشکده فلسفه بلگراد – صربستان

1387 سخنرانی در خصوص هنر معاصر ایران در دانشکده مگاتراند – صربستان

1387  سخنرانی در دانشگاه هنر بلگراد – صربستان

1386 سخنرانی هنر محیطی – بدخشان تاجیکستان – جشنواره هنر محیطی  

1386 ارائه گزارش هنر محیطی در مرکز بین المللی مریدین ، واشینگتن امریکا.

 

1386  ارائه مقاله و سخنرانی در دانشکده هنر و رسانه دانشگاه وست انگلند بریستول

1385 سخنرانی  در همایش دوسالانه بین المللی شیل پا کالای بنگلادش با عنوان حضور زنان در هنر معاصر ایران

1384  سخنرانی  در همایش سومین دوسالانه بین المللی تاشکند در ازبکستان با عنوان هنر معاصر ایران

1384 ارائه مقاله و سخنرانی در دانشگاه واشینگتن با عنوان گفتگوی دانشمندان و هنرمندان با طبیعت

1383 سخنرانی در نگارخانه آبان در باره موئلفه های ویدئو در شبکه اینترنت

 

مطالب مرتبط با نوشته ها

بازدیدها: 133