گفتگو ها با احمد نادعلیان در مجلات و رونامه های ایران

خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، روزنامه ها و مجلات همیشه به کارهای احمد نادعلیان توجه داشتند. گاهی افراد نا آگاه در جزیره هرمز عنوان می‌کنند که زمانیکه جزیره هرمز شناخته شد، دکتر نادعلیان به جزیره هرمز آمد. او با جزیره هرمز معروف شد و در سال‌هایی که اینجا زندگی کرده است پول خوبی به جیب زده است. این نگاه در میان هنرمندان و کنشگران دیگر نقاط ایران وجود نداشته است. چون همه هنرمندان احمد نادعلیان […]

ارسال شده در : دسته‌بندی نشده 2 دیدگاه

مصاحبه با احمد نادعلیان: در جستجوی بهشت ​​گمشده

ترجمه گفتگوی منتشر شده در مجلد کوزموپلیس ریویو- دپارتمان فلسفه دانشگاه پروگیا در ایتالیا- به کوشش الهه زمردی Department of Philosophy, University of Perugia-  Cosmopolis: Rivista Semestrale di cultura (1. 2008) ISSN: 1828-6771   http://www.cosmopolisonline.it/20080624/nadalian.php مقدمه: احمد نادعلیان به عنوان یکی از هنرمندان محیطی پیشرو در سطح بین المللی شناخته شده است. او در سال 1963 […]

کتاب احمد نادعلیان – منتخبی از آثار محیطی و اجتماعی با مقدمه ادم کلایو

این کتاب منتخبی از هنرهای محیطی و اجتماعی احمد نادعلیان را معرفی می کند. آثار اخیر بیشتر آثار هنری مشارکتی با جوامع محلی هرمز و جزایر قشم را نشان می دهد. مقدمه کتاب جدید را کلایو ادم نوشته است. او از نمایشگاه گردان های شناخته شده هنر وابسته به زمین و طبیعت است. کلایو ادم […]

کتاب آثار «احمد نادعلیان» با مقدمه نویسنده هنر طبیعت و هنر زمینی «جان کی گرانده»

این مجموعه کامل ترین کتابی است که آثار احمد نادعلیان را از سال 1375 تا کنون معرفی می نماید که شامل حجاری, مجسمه های سنگی, ماسه چاپ ها؛ هنر محیطی در طبیعت ایران و کشورهای مختلف دنیا، کارگاه ها و جشنواره های محیطی و کار مشترک با هنرمندان ایرانی و یا بین المللی, کارگاه ها […]