آدم های آب دیده: مجسمه های آهنی احمد نادعلیان

من در سال های مختلف کار های مشترکی با چیلینگر ها و یا آهنگرهای کولی دوره گرد داشته ام. با بازیافت فنر ماشین و آهن های کهنه از آهنگرها می خواهم که طرح های پیشنهادی من را اجرا کنند. اول بار آهن های کهنه را جمع آوری کردم و از آهنگر خواستم که آنطور که من می […]

مجسمه های با نمک

برای انجام مجموعه “مجسمه های با نمک” اخمد نادعلیان سنگ های نمک را در محل دام نصب کرد. بزها، بزغاله ها، میش ها و بره ها میل عجیبی دارند که نمک بخورند. لیسیدن سنگ نمک ها نتیجه اش عمیق شدن نمک ها بود. او به دنبال این بود که از این سنگ های نمکی چهره های بدوی ساخته شود. قسمت هایی از سنگ های نمکی […]

الهه های زخمی احمد نادعلیان

من صدها الهه و ماهی بر صخره ها ی رودخانه نقش زدم و آنها را به طبیعت هدیه کردم. متأسفانه نادانی و نبود احترام به طبیعت موجب شد محیط های طبیعی حفاظت شده مورد بهره برداری شخصی و صنعتی قرار گیرند که در نتیجه ی آن بسیاری از آثارم که در طبیعت ایران وجود داشتند، زخمی و نابود شدند. عواقب بدی […]

مجسمه های سنگی احمد نادعلیان

در تمام سال هایی که بر روی سنگ حجاری می کردم، مجسمه های سه بعدی نیز ساختم. زوج نخستین، آناهیتا، الهه آب، باروری، مادر و حیوانات. گاهی مجسمه هایم (الهه آب) را در محیط رودخانه ها چیدمان می کنم. آب به همه ی مخلوقات و موجودات جهان جان می بخشد. در ایران باستان این باور وجود داشت که الهه ی آب […]

حجاری های احمد نادعلیان

احمد نادعلیان با ابزار ابتدایی حجاری های زیادی انجام داده است. حجاری های او حیوانات ، مادر ، کودک و جنین را نشان می دهند.  حجاری های او همانند طراحی ها و نقاشی های او هستند. او حجاری را با پیکره حیوانات شروع کرد. این آثار یاد آور خاطره های اجدادی او هستند. اما انسان […]