کودک بی استعداد: دوران کودکی احمد نادعلیان

شواهد نشان می دهد بی استعداد بودن احمد نادعلیان از دوران کودکی شروع شده است. در دوران پنج سال ابتدایی پایین ترین نمره من هنر بوده است. با گذشت زمان بقیه درس ها هم ضعیف می شوند.  بین هفت تا چهارده سالگی در یک خانواده بزرگ زندگی می کردم. پاییر زمستان و اوایل بهار در […]

نوزاد کوچرو – زمان و مکان تولد احمد نادعلیان

  من یک کوچرو سنگسری هستم. در شناسنامه ام نوشته شده که در دوم تیر ماه سال 1342 در شهر سنگسر به دنیا آمدم. البته به گفته عموهایم این تاریخ تولد صحت ندارد. استفاده از متن و عکسهای سایت و بازنشر آنها ممنوع است. سنگسری ها عشایر هستند و در گذشته خیلی زودتر از این […]