آشنایی با محسن و انجام هنر مشارکتی در جزیره هرمز

در سال 1388 با محسن آشنا شدم.  به دلیل نیاز او به هنرمند سرا و بعد ها به موزه می آمد و کار می کرد. تدریجا او را تشویق کردم که طراحی انجام دهد. بر اسالس اولین طرح های او مجموعه ای نقاشی انجام دادم.   این کارهای مشارکتی که موضوع اجتماعی و خصوصا اعتیاد را نشان می دادند و تا پایان عمر او ادامه داشت. تدریجا نوشتن و شعر گفتن در آغاز کرد. او را تشویق می کردم که در محیط هنرمند سرا و موزه با کودکان نمایش اجرا کند. پس از یک دوره کار مشترک من با مجسن او این توانمدی را پیدا نمود که به تنهایی موضوعات را تجسم و طراحی انجام دهد. همه طراحی های محسن در مرکز اسناد موزه دکتر ناعلیان در جزیره هرمز طبیقه بندی شده اند. آنها تاریخ، اسطوره، آئین ها، زندگی ، عشق، مشکلات اجتماعی جزیره را از نگاه او نشان می دهند. 

طراحی های محسن هنرمندی در حاشیه جزیره هرمز

 

اولین ملاقات احمد نادعلیان با مجسن اسلامی در مقابل قلعه پرتقالی ها

اول بار در مقابل قلعه پرتقالی ها با محسن آشنا شدم. او در مقابل ورودی ایستاده بود و می گفت مجانی کار می کند و به او پولی نمی دهند.

بعد ها محسن چندین بار به هنرمند سرا مراجعه کرد و هنرمندان را جستجو می کرد. محسن قصد داشت به آنها خاک زرد و یا مرجان دریائی بفروشد.  من به محسن گفتم که این کار ممنوع است!.

مجسن پس از شروع به کار در محیط هنرمندسرا

به جای این کار به محسن پیشنهاد دادم که در هنرمند سرا کار کند. محسن حیاط را جارو می کرد و خرید روزانه من را انجام می داد. 

دختر مجسن در محیط هنرمندسرا برای هنرمندان نان محلی آماده می کرد
دختر مجسن در محیط هنرمندسرا برای هنرمندان نان محلی آماده می کرد

گاهی دختر محسن نیز به خانه ما می آمد و برای گردشگران نان محلی درست می کرد و بر روی آن سوراغ می ریخت.

نوه مجسن در هنرمندسرا
محسن را به دفعات در حال اجرای مراسم آیینی دیده بودم. این تصویر مربوط به اجرای آنها برای فیلم جزیره رنگین خسرو سینایی است.

 یک بار در یک مراسم سنتی یک مرد کوتاه قد را دیدم که می رقصید. حسن به من گفت که او محسن است. 

بعد ها چندین بار محسن را در عروسی ها دیدم و انصافا او خیلی خوب می رقصد.

محسن در حال رقصیدن در یکی از عروسی های هرمز

 

محسن در حیاط خانه اش
محسن در حیاط خانه اش

تصمیم گرفتم زندگی محسن را بیشتر زیر ذره بین بگیرم. به خانه محسن رفتم. محسن در نزدیکی خانه ما و در محله ی تک پرچم زندگی می کند. گویا اهالی این محل در جدال و نزاع با هم متحد هستند. محسن تا کلاس پنجم درس خوانده است. اما او می گوید بیش از 25 سال قلم در دست نگرفته است.

محسن سابقه جبهه دارد و زمانی که جنگ به مردم ما تحمیل شد به منطقه جنگی رفت. اما گویا او سند مکتوبی ندارد.  

محسن در کنار پسر ها و نوه اش

 

روزهایی که محسن در خانه ما بود از سابقه  هنرمند سرا می گفت.  او تائید کرد که از خانه ای که حالا هنرمند سرا است استفاده درستی نمی شده است.

  محسن در محیط هنرمند سرا به بحث های هنرمندان گوش می کرد
محسن در محیط هنرمند سرا به بحث های هنرمندان گوش می کرد

حضور همیشگی او در هنرمند سرا منجر به رشد او شد. او  کنجکاوانه به بحث های هنرمندان گوش می داد. 

 

محسن در حال طراحی

روزی از محسن خواستم افراد معتاد را بر روی کاغذ طراحی کند.  طرح او کودکانه بود.

یکی از اولین طرح های محسن

 

طرح محسن با موضوع خانه مرگ. تصویری از خانه ای بود که من خریداری کردم. قبلا پاتوق افراد معتاد بوده است.
طرح محسن با موضوع خانه مرگ. تصویری از خانه ای بود که من خریداری کردم. قبلا پاتوق افراد معتاد بوده است.

انجام هنر مشارکتی

در پائیز و زمستان 1389 نیز مجموعه ای از طراحی های محسن را نقاشی کردم. این کار هنوز ادامه دارد. کارهای مشترک من با کنیز زمینه ای بود که این تجربه را با دیگر افرادی که مستعد تشخیص دادم انجام دهم.  روند کار معمولا اینگونه است که من طرح های آنان را با اصلاحات و گاهی با دخالت کردن در ترکیب بندی آنها نقاشی می کنم.

طرح محسن را با اصلاحاتی بر روی بوم نقاشی کردم.

محسن از این مسئله که جوان ها در محله ای که او زندگی می کند اسیر اعتیاد می شوند رنج می برد. سمت راست پسر بچه ای را نقاشی کرده است که از مدرسه با کیف آمده است و به او مواد می دهند.

محسن و نقاشی انجام شده از طرح او
یکی از طراحی های محسن که افراد مواد فروش را نشان می دهد.

در طرح دیگر دو جوان بیگناه را طراحی کرد که در دام افراد قاچاقچی گرفتار شده اند.

نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از یکی از طراحی های محسن که افراد مواد فروش را نشان می دهد.

.

یکی از طراحی های محسن که پسری را نشان می هند که به یک نابینا کمک می کند.
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از طراحی محسن که پسری را نشان می هند که به یک نابینا کمک می کند.

 

معرفی کارهای محسن در جمع گردشگران در روحیه او خیلی تاثیر داشت.

معرفی کارهای محسن در جمع گردشگران در روحیه او خیلی تاثیر داشت

نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از طراحی محسن که افرادی که نشئه و یا مست هستند.

 

طراحی محسن ، پسری را نشان می هند که به مست است و یک دختر را در خیابان اذیت می کنید.
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از  طراحی محسن ، پسری را نشان می هند که به مست است و یک دختر را در خیابان اذیت می کنید.

 

پس از حمله یک جوان مست به خانه محسن و شکستن لوازم خانه محسن از من خواست صحنه را عکاسی کنم. در این حمله دختر محسن نیز با چاقو زخمی شده بود.
پس از حمله یک جوان مست به خانه محسن و شکستن لوازم خانه محسن از من خواست صحنه را عکاسی کنم. در این حمله دختر محسن نیز با چاقو زخمی شده بود.
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از  طراحی محسن ، پسری را نشان می هند که به مست است و یک دختر را در خیابان اذیت می کنید.

 

طراحی محسن ، پسری را نشان می هند که به مست است و یک دختر را در خیابان اذیت می کنید.

 

طراحی محسن ، پسر ها در حال موتور سواری
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از یکی از طراحی های محسن. یک ملکه و کنیز ها در اطراف او را نشان می دهد.
طراحی محسن ،زن و مرد در حال رقص
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از یکی از طراحی های محسن. زن و مرد در حال رقصیدن
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از یکی از طراحی های محسن. زن و مرد در حال رقصیدن

 

طراحی محسن ،زن و دختر در حال رقص
نقاشی احمد نادعلیان با استفاده از یکی از طراحی های محسن. زن ودختر در حال رقصیدن

 

یکی از شعر های محسن

از محسن خواستم که نوشته هایش را برای بچه ها بخواند.

محسن شخصیتی کودکانه دارد و به کودکان توجه دارد

محسن در حال خواند یکی از شعرهایش برای کودکان

 

محسن و کودکان در حال اجرای یک نمایش در هنرمند سرا، معمولا محتوای نمایش موضوع اعتیاد بود.

 

محسن بواسطه حضور در نمایش های سنتی علاقه زیادی به نمایش دارد. او می گوید در چندین نمایش حضور داشته است.   من و محسن با  هم همفکری کردیم و نمایشی را پیش بینی کردیم. از محسن خواستم  با بچه ها نمایش بازی کند.   نمایش آنها در ارتباط با هنرمند سرا است.  داستان عروسی که به پدرشوهر خود مراجعه می نماید.

 

گاهی از محسن می خواستم با استفاده از عروسک ها نمایش را در محیط هنرمند سرا برای گردشگران اجرا کند.، معمولا محتوای نمایش موضوع اعتیاد بود.

 

روند نقاشی ها و اجرای که با محسن انجام شد بیشتر هنردرمانی محسوب می شود. نسل بعد باید با تهدید ها آشنا شود. در سالها ی . مختلف بارها نمایش را برای گردشگران اجرا کردند.

اما درد های اجتماع را خوب می بیند.

بازدیدها: 0

یک نطر در “آشنایی با محسن و انجام هنر مشارکتی در جزیره هرمز

  1. اشتراک ها: طراحی های محسن هنرمندی در حاشیه جزیره هرمز - Dr. Nadalian

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *