آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز

در سال 1393  آموزش فرهنگ، محیط زیست، آفرینش هنری و زبان انگلیسی برای کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر نادعلیان توسعه پیدا کرد.

از زمان خرید خانه در جزیره هرمز کودکان در محیط هنرمند سرا تردد داشتند. در زمینه نقاشی آموزش می دیدند و نمایش اجرا می کردند.

در زمستان 1393 به کارکنان جدید موزه پیشنهاد دادم که انجمن حافظان محیط زیست جزیره هرمز را راه اندازی کنند. هدف من بیشتر فعالیت فرهنگی بود. در آن زمان با ارتباطاتی که داشتم افراد را به آقای محمود هرمزی معرفی می کردم که خانه های هرمزی ها را برای اسکان گردشگران معرفی کنند و سی درصد از هزینه اقامت به انجمن داده می شد.

دوست داشتم آموزش دهنده بنام دو انجمن مردم نهاد باشد. این دو انجمن حافظان محیط زیست و انجمن زنان نقاش بودند.  در سال 1392 زنانی که با استفاده از خاک های رنگی نقاشی می کردند انجمن زنان نقاش جزیره هرمز را در موزه دکتر نادعلیان تشکیل دادند. یکی از اطاق های موزه برای دفتر این انجمن در نظر گرفته شده بود.  در آن سال ها نقاشی در جزیره هرمز به یک صنعت خانگی تبدیل شده بود. تعدادی از آنها در موزه کار می کردند و بسیاری دیگر مستقل کار می کردند و در مقابل قلعه پرتقالی ها به فروش می رساندند.

شکل گیری انجمن زنان نقاش جزیره هرمز

برنامه های کلاسهای آموزشی برای کودکان ساکن جزیره هرمز در موزه دکتر نادعلیان، در تابستان 1394 نیز ادامه پیدا کردند.

جشن، بازی و اردو و تداوم آموزش برای کودکان جزیره هرمز
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
جشن، بازی و اردو و تداوم آموزش برای کودکان جزیره هرمز
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394
آموزش فرهنگ، محیط زیست و آفرینش هنری به کودکان جزیره هرمز در موزه دکتر احمد نادعلیان ، سال 1394

 

کارت عضویت کیمیا جمالی
کارت عضویت کیمیا جمالی
جشن، بازی و اردو و تداوم آموزش برای کودکان جزیره هرمز

یاداشت دختر 11 ساله هرمزی  کیمیا جمالی

هرمز به چه چیزهائی نیاز دارد

به دکتر که وقتی مریض می شویم به آنجا برویم- به سوپر که چیزی به خودمان بخریم و وسایل خانه- به شهرداری که آشغال ها را جمع کند تا مریض نشویم- به بازار که لباس به خودمان بخریم- به دمپائی که پاهای مان بیرون نباشد- به آب که تشنه نمانیم- به چیزهای درسی مثل کتاب- دفتر- پاکن- مداد- خط کش- تراش- نیاز داریم تا بنویسیم و اندازه بگیریم- یخچال تا آب هایمان را سرد نگه دارد- به وسایل آشپزخانه هم نیاز داریم مانند چاقو – قاشق – بشقاب- قابلمه – چنگال و لیوان نیاز داریم تا غذا بپزیم- کولر تا خانه مان را سرد نگه دارد وقتی تابستان می شود- به تلوزیون هم نیاز داریم تا سرگرمی پیدا کنیم- به گاز هم نیاز داریم که غذا بپذزیم- به روسری تا سرمان کنیم تا نامحرم موهایمان را نبیند- به وسایل تزئینی که وقتی جشن یا چیزی می شود آن ها را تزئین کنیمو به سیزه و درختان هم نیاز داریم تا تنفسی سالم داشته باشیم خدایا تشکر می کنم که این همه نعمت ره ما داده ای خیلی تشکر می کنم

مهر و امضاء

 

در تابستانی که هزینه های آموزش را پس از پیدا کردن حامی مالی تامین می کردم و آموزش ادامه داشت، نام هشتاد و چهار کودک هرمزی به من گزارش شده بود. برای ثبت در تاریخ اسامی منعکس می شوند.

 

نام ونام خانوادگی نام پدر
فرزانه سلامتی حسین
عاطفه دریاپیما ابراهیم
ام البنین شایقی مسعود
زینب  قلندری مرتضی
کیمیا جمالی حسن
مبیناجمالی حسن
نرگس د انه چین ابوذر
مهدیه گدری حسین
معصومه گدری حسین
زهراتاراج ابوذر
معصومه آباد ه نشین عزت الله
مبینا رضازاده عباس
زینب شنبه نژاد عبدالله
فاطمه ناصرنیای هرمزی علی
مطهره ذاکری محمد
زهرا ذاکری محمد
فاطمه جاشوهرمزی حسین
محدثه رنجبری حسن
زینب کبابی بشیر
رقیه زرنگاری هرمزی خلیل
زهراشنبه نژاد عبدالله
زینب زرنگاری محمد
هستی جمالی حسن
یسناجمالی حسن
ام کلثوم ناصرنیا علی
زهره حری ابوذر
فاطمه ناصرنیای هرمزی مختار
زینب زارعی احمد
زینب فخارحکمی محمد
فاطمه میمندی رسول
دریاترکی زاده مهدی
امینه زاهدی حسن
فاطمه ناصرنیای هرمزی علی
نرجس شایقی مسعود
فاطمه تاراج ابوذر
منصوره زاهدی علی
زینب لک زهی گل احمد
زینب رئیسی غلام
فاطمه دریاپیما شهاب
زهرامحمدی نیاک موسی

ادامه

نام ونام خانوادگی نام پدر
مهدی هرمزی جابر
علیرضا زاهدی حسن
فاضل درخوش علی
امیر جمالی حسن
محمدامین ملاح مصطفی
حسن هرمزی جابر
مهدی ذاکری حبیب
علیرضا تاراس امید
مهدی دانه چین ابوذر
محمدجوادسلامتی مهدی
محمد امین هرمزی موسی
مهدی رئیسی غلام
محمدمهدی جمالی صالح
علی هیزم شکن خلیل
ابوالفضل ناصرنیای هرمزی مختار
نیلوفرخزر حسین
زهره اسلامی علی
مهدیه کبابی هاشم
خیرالنساءفخارحکمی محمد
محمدامین فخاری غلام
امیرذاکری محمد
فاطمه پورزرنگار محمد
مهدی صالحی امید
راضیه ذاکری مسلم
میتراذاکری مسلم
مبیناذاکری مسلم
معصومه گدری محمد
معصومه غلامپور حسین
زهراغلامپور حسین
حدیث قنبری ابراهیم
محمدقلندری مهدی
مائده زاهدی محمد
علیرضافخارحکمی عقیل
عباس فخاری غلام
علی نساجی قنبر
عارف دادبان غلام
عرفان دادبان غلام

 

ادامه دارد

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *