ابداع و آموزش پارچه نقاشی به زنان روستاهای جزیره قشم

در سال 1394 پارچه نقاشی پشت شیشه را ابداع و به صورت رایگان به زنان بسیاری در روستاهای جزیره قشم آموزش دادم. ابتدا آموزش به دختران و زنان در روستای سلخ در خانه ی زینت دریایی شروع شد. سپس در خانه پدری طاهره گورانی در باغ هنر و بعد روستاهای دیگر جزیره قشم توسعه پیدا کرد.

طراحی و راه اندازی باغ آئین ها در باغ زینت دریای 1394

در سالهای بسیاری در جزیره هرمز با جامعه محلی کار مشترک انجام دادم. همیشه این سئوال وجود داشته است که آیا هنر میتوان در توانمندی اقتصادی و توسعه فرهنگی جوامع محلی نقش داشته باشد؟ پاسخ مثبت بود. اما سئوال بعدی این بود که جابجایی در اقلیم چگونه می تواند در نوع ابتکارات ما تاثیر گذار باشد.  بدون خاک رنگی هرمز زنان چگونه می توانستند نقاشی کنند؟ 

کار من با آموزش زنان شروع شد. طرح ابداعی من در قشم این بود که پس از انجام طراحی، پارچه های کهنه و اضافه دوخت لباس بازیافت شوند و به شیوه ی تکه چسبانی، در پشت شیشه چسبانیده شوند.

احمد نادعلیان: آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به زنان روستاهای قشم

 

اولین دوره آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به دختران روستاهای قشم در سلخ توسط احمد نادعلیان در خانه زینت دریایی
اولین دوره آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به دختران روستاهای قشم در سلخ توسط احمد نادعلیان در خانه زینت دریایی

برای این کار طرح های مشابهی که در جزیره هرمز استفاده می شوند به کار گرفته شدند، اما به جای خاک ها با بهره گیری از روش ساخت چهل تکه پارچه های رنگی به صورت تکه چسبانی در پشت شیشه ها چسبانیده شدند.

اولین دوره آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به دختران روستاهای قشم در سلخ توسط احمد نادعلیان در خانه زینت دریایی
اولین دوره آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به دختران روستاهای قشم در سلخ توسط احمد نادعلیان در خانه زینت دریایی

پارچه های مورد استفاده ی زنان جنوب رنگین و نازک هستند. پس از نصب در پشت شیشه، رنگ ها با شفافیت دیده می شوند. تجربه ده سال کار من در جزیره ی هرمز کمک کرد که در مدت کوتاهی، مسیر آموزش طی شود. تصور غلطی که در جزیره ی هرمز وجود داشت این بود که شگفتی خاک آنجا و به کارگیری آن می تواند الزاماً هنری ارزشمند را به وجود آورد. به همین دلیل در قشم از پارچه های دور ریز استفاده کردم و قصدم این بود که با استفاده از مواد ظاهراً بی ارزش به تولیداتی دسترسی پیدا کرد که ارزش فرهنگی و اقتصادی داشته باشند.

 

مراسم عروسی (بردن ساخت) در (سلخ) یکی از روستاهای جزیره قشم. لباس های زنان جزیره دارای رنگ های متنوعی است.
مراسم عروسی (بردن ساخت) در (سلخ) یکی از روستاهای جزیره قشم. لباس های زنان جزیره دارای رنگ های متنوعی است.

 

مراسم عروسی (بردن ساخت) در (سلخ) یکی از روستاهای جزیره قشم. لباس های زنان جزیره دارای رنگ های متنوعی است.
مراسم عروسی (بردن ساخت) در (سلخ) یکی از روستاهای جزیره قشم. لباس های زنان جزیره دارای رنگ های متنوعی است.

 

معمولا لباس های کهنه در ساحل دریا و با طبیعت رها می شوند.
معمولا لباس های کهنه در ساحل دریا و با طبیعت رها می شوند.

 

  به دختران آموزش داده شد که برای انجام پارچه نقاشی پشت شیشه از پارچه های اضافه دوخت لباس و کهنه استفاده شود.
به دختران آموزش داده شد که برای انجام پارچه نقاشی پشت شیشه از پارچه های اضافه دوخت لباس و کهنه استفاده شود.
پارچه نقاشی پشت شیشه طرح از اخمد ناعلیان، انتخاب رنگ و نفوش توسط دختران سلخ
پارچه نقاشی پشت شیشه طرح از احمد ناعلیان، انتخاب رنگ و نفوش توسط دختران سلخ

 

دومین دوره آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به دختران روستاهای قشم در سلخ توسط احمد نادعلیان در خانه زینت دریایی
دومین دوره آموزش پارچه نقاشی پشت شیشه به دختران روستاهای قشم در سلخ توسط احمد نادعلیان در خانه زینت دریایی

تدریجا شمار زنانی که تکه چسبانی چهل تکه پشت شیشه را یاد گرفتند به بیش از هشتاد نفر رسید.

برای توسعه فعالیت زنان خانه هنر سلخ در خانه پدری سرکار خانم طاهره گورانی شکل گرفت.

تاسیس کارگاه خانه هنر سلخ در خانه پدری سرکار خانم طاهره گورانی 1395

 

پس از مدتی طرح ارائه دادم که پارچه نقاشی هایی که زنان در قشم کار می کردند به صورت میزها و جعبه های نوری ارائه شوند. این چشم انداز وجود داشت که کارها در یک قلمرو بین المللی ارائه شوند.

میز و جعبه نوری با استفاده از پارچه نقاشی پشت شیشه روستای سلخ قشم
میز و جعبه نوری با استفاده از پارچه نقاشی پشت شیشه روستای سلخ قشم
میز و جعبه نوری با استفاده از پارچه نقاشی پشت شیشه روستای سلخ قشم
میز و جعبه نوری با استفاده از پارچه نقاشی پشت شیشه روستای سلخ قشم

با توجه به نازک بودن و رنگین بودن پارچه های مورد استفاده زنان جنوب پس از نصب رنگها با شفافیت دیده می شوند. 

طراحی چراغ خواب با استفاده از پارچه نقاشی پشت شیشه، طرح احمد نادعلیان و اجرا دختران روستای سلخ قشم
طراحی چراغ خواب با استفاده از پارچه نقاشی پشت شیشه، طرح احمد نادعلیان و اجرا دختران روستای سلخ قشم

بد نیست به این نوشته پیشین اشاره شود که در سال های اول که در جزیره زندگی می کردم، خیلی از مردم جزیره لباس های کهنه را یا می سوزانند و یا به داخل دریا می انداختند. عجیب ترین آنها شلوارهایی بودند که نقش های گلابتون داشتند. من بسیاری از آنها را جمع آوری کردم. 

در سال های اول که در جزیره زندگی می کردم، خیلی از مردم جزیره لباس های کهنه را یا می سوزانند و یا به داخل دریا می انداختند. عجیب ترین آنها شلوارهایی بودند که نقش های گلابتون داشتند. من بسیاری از آنها را جمع آوری کردم. 

تباب بندر، محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.

 

تباب بندر، وضعیت فعلی محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، وضعیت فعلی محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد. بر اساس خاطراتی که دارم جمع آوری پارچه های کهنه از این محل، نمایش آنها در موزه و انتشار تصاویر آنها در محیط مجازی نتیجه اش این بود که به این ساحل بیشتر توجه شود و پاکسازی شود.

 

تباب بندر، لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.

 

شلوار گلابتون دوزی شده کهنه که در ساحل دریا سورانیده شده است. بالا آمدن با در هنگام مد دریا موجب شده قسمتی سالم بماند. این بخش یر روی بوم چسبانیده شده است و در مجموعه نادعلیان نگهداری می شود.
شلوار گلابتون دوزی شده کهنه که در ساحل دریا سورانیده شده است. بالا آمدن با در هنگام مد دریا موجب شده قسمتی سالم بماند. این بخش یر روی بوم چسبانیده شده است و در مجموعه نادعلیان نگهداری می شود.

 

شلوار گلابتون دوزی شده کهنه رها شده در ساحا دریا. در طول زمان عمده آن به زیر ماسه ها رفته است.
شلوار گلابتون دوزی شده کهنه رها شده در ساحل دریا. در طول زمان عمده آن به زیر ماسه ها رفته است.

 

شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و زنان هرمزی آنها را در موزه شستشو دادند.
شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و زنان هرمزی آنها را در موزه شستشو دادند.

زن های جزیره آنها را شست شو می دادند. قسمت های سوزن دوزی آنها بی نظیر هستند. مجموعه ای از آن ها در موزه ی من به نمایش در آمده اند. 

قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید چهل تکه با قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید چهل تکه با قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.

من از زنان محلی می خواستم که با استفاده از قسمت های بالایی آنها چهل تکه درست کنند. مجموعه ای از روتختی، رومبلی و متکی تولید شدند. بر روی بعضی از آنها طرح هایم را می کشیدم. 

تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
طراحی بر روی چهل تکه های تولید شده با پارچه های کهنه در جزیره هرمز

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *