سفر های احمد نادعلیان به هرمزگان (بندر عباس) در سال های اول دانشجویی 1363 – 1365

استفاده از متن و عکسهای سایت و بازنشر آنها ممنوع است.

از اولین سال دانشجو بودنم در دانشگاه تهران ، سفرهایی به استان هرمزگان داشتم. در این سفرها با زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم، آئین ها، طبیعت، معماری ، صنایع دستی و … هرمزگان آشنا شدم. از مردم و زندگی آنها طراحی می کردم و از موضوعات متنوعی عکاسی می کردم.

در بهمن ماه سال 1363 برای اولین بار به بندر عباس سفر کردم. در مسیر ، در یزد توقف داشتم و در بازگشت از مسیر شیراز به تهران آمدم.

احمد نادعلیان، سال 1363 در مسیر سفر به هرمزگان- بندر عباس
احمد نادعلیان، سال 1363 در مسیر سفر به هرمزگان- بندر عباس
احمد نادعلیان، سال 1363 بندر عباس یا قشم ؟
احمد نادعلیان، سال 1363 بندر عباس یا قشم ؟

این عکس مربوط به اولین سفر من به هرمزگان است. دقیقا به یاد ندارم که این عکس را در بندر عباس گرفتم و یا اینکه در جزیره قشم عکس گرفته شده است.

در اولین سفرم به جزیره قشم  هم سفر داشتم. در این نوشته در مورد تجربه های سفر به  بندرعباس می نویسم و در یاداشت های بعدی تجربه های سفر به جزیره قشم  و میناب که در سال 1365 سفر داشتم را به اشتراک خواهم گذاشت.

طراحی احمد نادعلیان، سال 1363 بندر عباس
طراحی احمد نادعلیان، سال 1363 بندر عباس

مدت اولین سفر من کوتاه بود. تعدادی طراحی و عکس های بسیاری که بیشتر از قشم هستند موجود است. قبل از این سفر افراد رنگین پوست را فقط در فیلم ها دیده بودم. خیلی برای من جادویی بود.

چشمنداز غربی بازار قدیم ماهی فروشان بندر عباس
چشمنداز غربی بازار قدیم ماهی فروشان بندر عباس

سفر سال 1363 موجب شد که در سال 1385 مجددا به بندر عباس بروم. در این سفر به جای عکس اسلاید تهیه می کردم. سفر ها زمانیکه در دانشکده هنرهای زیبا تدریس می کردم ادامه داشت. در نوشته های بعدی در مورد آنها خواهم نوشت. در این گزارش بیشتر تجربه های سال 1365 را بازگو می کنم.

کوله ها و کتانی احمد نادعلیان، گاهی در ترمینال جنوب از مردم، یا وسایل سفرم طراحی می کردم.
کوله ها و کتانی احمد نادعلیان، گاهی در ترمینال جنوب از مردم، یا وسایل سفرم طراحی می کردم.
طراحی صیادان در نزدیکی بازار قدیم ماهی فروشان بندر عباس
طراحی صیادان در نزدیکی بازار قدیم ماهی فروشان بندر عباس

تماشای خلیج فارس و شغل صیادان برای من خیلی جذاب یود. تا قبل از رفتن به هرمزگان ، من ماهی های زیادی ندیده بودم. با دنیای زیر آب آشنا می شدم. آدم ها اول زمین ، بعد آسمان و در پایان دریا را می شناسند.

صیادان در نزدیکی بازار قدیم ماهی فروشان بندر عباس
صیادان در نزدیکی بازار قدیم ماهی فروشان بندر عباس

برای همین موجودات دریایی اغلب به موجودات روی زمین تشبیه می شوند. شیر ماهی،  شتر ماهی، اسب دریایی، عروس دریایی، و …   تماشای صیادانی که از صید برمی گشتند و ماهی های که در بازار ماهی فروشان ارائه می شدند برایم جذاب بود.

طراحی از چهره یک پسر، احمد نادعلیان، بندر عباس
طراحی از چهره یک پسر، احمد نادعلیان، بندر عباس

در محله نزدیک بازار ماهی فروشان از مردم طراحی می کردم و طراحی خود ، موجب ارتباط اجتماعی می شد و صمیمت ایجاد می کرد.

طراحی از چهره یک مرد، احمد نادعلیان، بندر عباس
طراحی از چهره یک مرد، احمد نادعلیان، بندر عباس

تا قبل از سفر به هرمزگان من فقط بلد بودم که از افرادی طراحی کنم که پوست سفید داشتند. طراحی از افرادی که پوست تیره داشتند برای من چالش بود. چون متفاوت بودند بیشتر گرایش داشتم که از آنها طراحی کنم.

طراحی از یک دختر، احمد نادعلیان، بندر عباس
طراحی از یک دختر، احمد نادعلیان، بندر عباس

در آن زمان شبکه اجتماعی وجود نداشت و مفهوم عکاسی با امروز متفاوت بود. طراحی کردن در محیط عمومی جادوگری بود. 

زن ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
زن ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
زن ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
زن ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس

اسلاید های زیادی از بازار قدیم ماهی فروشان تهیه کردم. بعد ها این بازار تخریب شد و دریا خوری موجب شد که شهر توسعه پیدا کند. حالا مکان بازار قدیم در زیر جاده ساحلی که توسعه پیدا کرده است پنهان شده است. سکوی بازار قدیم چشمنداز خوبی به یک مسجد و ساحل داشت. من آن مکان را خیلی دوست داشتم. اسلاید های زیادی در ساعات مختلف روز از همان مکان دارم.   

اسلاید های چشمنداز غربی بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
اسلاید های چشمنداز غربی بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش ، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش خوابیده، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش خوابیده، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس

ظهر ها ماهی فروشان می خوابیدند. فرصت خوبی برای طراحی کردن بود.

طراحی از مرد ماهی فروش خوابیده و چهره، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
طراحی از مرد ماهی فروش خوابیده و چهره، بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
اسلاید چشمنداز غربی بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
اسلاید چشمنداز غربی بازار قدیم ماهی فروشان، بندر عباس
عکس احمد نادعلیان، یک عروب در دریا، گاهی با صیادان به دریا می رفتم.
عکس احمد نادعلیان، یک عروب در دریا، گاهی با صیادان به دریا می رفتم.
طراحی از یک پسر، احمد نادعلیان، بندر عباس
طراحی از یک پسر، احمد نادعلیان، بندر عباس

از همان سال ها بین پوشش نسل جوان مذکر و زنان تفاوت وجود داشت. این خود نشان می داد در این جوامع زنان بیشتر باید در چهارچوب سنت زندگی کنند.

بازار قدیم بندر عباس
بازار قدیم بندر عباس

بازار بندر عباس را خیلی دوست دارم. هنوز هم هر زمانی که به بندر عباس می روم بیشتر به خاطر بوی تنباکو و سبزی و ادویه آن در بازار سنتی قدم می زنم.

طراحی از یک مرد و زن، احمد نادعلیان، بندر عباس
طراحی از یک مرد و زن، احمد نادعلیان، بندر عباس

گاهی صبح ها نیز به داخل آب می رفتم و از بالا آمدن آب، زندگی و کار عکاسی می کردم.

صیاد در ساحل نزدیکی بازار قدیم بندر عباس
صیاد در ساحل نزدیکی بازار قدیم بندر عباس
معبد هندو های بندر عباس زمانیکه زباله دانی و متروکه بود
معبد هندو های بندر عباس زمانیکه زباله دانی و متروکه بود

انگیره داشتم که مکان های تاریخی را ببینم.  در آن زمان معبد هندو های بندر عباس زباله دانی و متروکه بود. برای من این نکته جالب بود که در آن شهر زمانی تساهل مذهبی و جود داشته است. در آن زمان چند سالی از انقلاب گذشته بود و زمان جنگ بود.

معبد هندو های بندر عباس زمانیکه زباله دانی و متروکه بود
معبد هندو های بندر عباس زمانیکه زباله دانی و متروکه بود
یالای درب چوبی منبت کاری شده در بندرعباس. نمی دانم این درب حالا کجاست.
یالای درب چوبی منبت کاری شده در بندرعباس. نمی دانم این درب حالا کجاست.
یالای درب چوبی منبت کاری شده در بندرعباس. نمی دانم این درب حالا کجاست.
یالای درب چوبی منبت کاری شده در بندرعباس. نمی دانم این درب حالا کجاست.

تصاویر زیادی دارم. آنچه که در حافظه ام باقی مانده است در آن زمان در خیابان های اطراف بازار قدیم در های چوبی وجود داشت و از آنها نیز عکاسی کردم.  طبقه بندی و اسکن کردن اسلاید ها زمان نیاز دارد. هرمزگان آن زمان با گردشگری بیگانه بود. اسناد علمی و طبقه بندی شده کم هستند. این عکس ها ارزشمند هستند. چون با استفاده از آنها می توانیم محلات و الگوهایی گذشته را بازسازی کنیم.  

بازدیدها: 0

یک نطر در “سفر های احمد نادعلیان به هرمزگان (بندر عباس) در سال های اول دانشجویی 1363 – 1365

  1. اشتراک ها: بندر عباس دیماه 1385 : کارگاه مجسمه شنی و صخره ای که به جشنواره هنر محیطی تبدیل شد - Dr. Nadalian

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *