کارگاه نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز بر روی پارچه، درخت، سنگ و چهره ها در جشنواره هنر محیطی بهمن 1385

یکی از کارهایی که انجام دادم مجموعه ای از آثار با مشارکت دانشجویان با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز بود که بر روی پارچه، درخت و سنگ ها شدند.  بعد از ظهر همان روز تا غروب با خاک سرخ جزیره هرمز مجموعه‌ای از طرح‌های بدوی و تزیینی را بر روی چهره ها  طراحی کردم.

سفر با دانشجویان هنر به جزیره هرمز در بهمن ماه 85 برای برگزاری جشنواره هنر محیطی

در سفری که بهمن ماه ۱۳۸۵ به جزیره هرمز داشتم به دلیل اینکه شصت پایم شکسته بود و یکی از پاهایم در گچ بود نمی توانستم برای راهنمایی همه برنامه ها تحرک داشته باشم.  بعضی از دانشجویان من سابقه کار در طبیعت داشتند و هنرمندان بندر عباس دوست داشتند که کارهای انفرادی خودشان را دنبال کنند. فقط تعدادی از دانشجویان برای کار روی پارچه و سنگ ها من را همراهی کردند. 

کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی پارچه، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی پارچه، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی پارچه، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی پارچه، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
جمع آوری سنگ ها برای کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر سنگ، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی پارچه، درخت و سنگ، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی شاخه درخت، برای این کار هیچ ماده چسبنده ای استفاده نشد، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385

از زمانی که این کارها با خاک سرخ بر روی تنه درختان انجام می شد من اطلاع نداشتم که در جزیره چنین سنتی رایج است. بعدها زمانی که در جزیره زندگی می کردم متوجه شدم که خصوصاً برای نوروز بر روی تنه درخت با خاک سرخ جزیره (گلک) نقاشی می شود. این عمل مفهوم نمادین دارد. علاوه بر این بومی های جزیره معتقدند که خاک سرخ  از نفوذ موریانه ها و پوسیدن درخت جلوگیری می کند.

کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی سنگ، برای این کار هیچ ماده چسبنده ای استفاده نشد، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
کارگاه نقاشی با خاک سرخ هرمز بر روی سنگ، برای این کار هیچ ماده چسبنده ای استفاده نشد، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385

در اولین سفرم به جزیره هرمز در دیماه 1385 با خاک سرخ جزیره هرمز مجموعه‌ای از طرح‌ها را بر روی چهره ها  طراحی کرده بودم.

تولد نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز بر روی چهره ها و اندام – 12 دیماه 1385

طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی مار احمد نادعلیان بر روی چهره، با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385

 

طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی ستاره دریایی احمد نادعلیان بر روی چهره، با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، ، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385
طراحی های احمد نادعلیان بر روی چهره ها با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز، جشنواره هنر محیطی در جزیره هرمز، بهمن 1385

بازدیدها: 0

یک نطر در “کارگاه نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز بر روی پارچه، درخت، سنگ و چهره ها در جشنواره هنر محیطی بهمن 1385

  1. اشتراک ها: حجاری احمد نادعلیان بر روی صخره های بام خلیج فارس: روز آفرینش و ذوج نخستین - Dr. Nadalian

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *