بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان

علاوه بر اجرا و چیدمان ها برای محیط مجازی، من آثار بسیاری را به صورت تعاملی در فضای واقعی و مجازی ارائه دادم. در آثار تعاملی من، مخاطب می توان که در ترکیب بندی و نوع رنگ محیط ها دخالت کند. یکی از این آثار هنر چند رسانه ای تعاملی بود که هم در فضای واقعی و مجازی به نمایش در آمد.

برای این اثز مدت شش ماه برنامه نویسی شد. در تمام جزئیات کاربر می تواند زنگ های قسمت های مختلف را تعییر دهد. در اجرای زیادی امکان تعامل وجود دارد. به جای فوت کردن قاصدک می توان کلیک کرد و می توان حرکت مورچه ها را متوقف کرد …

بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384

 

بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384

 

بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384

 

بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384

 

بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384

 

بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384
بهشت ما: هنر چند رسانه ای تعاملی احمد نادعلیان، نمایشگاه طبیعت از منظر هنرمندان شرق، مجموعه فرهنگی و هنری صبا، 1384

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *