آدم های آب دیده: مجسمه های آهنی احمد نادعلیان

من در سال های مختلف کار های مشترکی با چیلینگر ها و یا آهنگرهای کولی دوره گرد داشته ام. با بازیافت فنر ماشین و آهن های کهنه از آهنگرها می خواهم که طرح های پیشنهادی من را اجرا کنند.

اول بار آهن های کهنه را جمع آوری کردم و از آهنگر خواستم که آنطور که من می خواهم آنها را شکل دهد. بار دیگر نیز از فنر شکسته ماشینم استفاده کردیم و مجموعه ای از کارها بوجود آمدند. با استفاده از آهن، نمودی از انسان را شکل دادیم. مهم تر از همه آب دیده شدن و آب دیده کردن را تجربه کردیم. مجموعه ی شانه ها در باغ پردیس پلور نصب شدند و باد گیسوانشان را نوازش کرد و موسیقی زنگوله ها، من را به شادمانی وصف ناپذیر دعوت کردند.

 

آدم های آب دیده - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده - زن و مرد - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
آدم های آب دیده – زن و مرد – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
 مردهای خشن - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
مردهای خشن – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
پیکره زن - از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد
پیکره زن – از مجسمه های آهنی احمد نادعلیان، کارهای مشترک با آهنگردهای دوره گرد

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *