مرکز هنر پردیس در تهران

مرکز هنر پردیس در تهران خانه پدری احمد نادعلیان بوده است.  در این خانه هزاران سنگ جمع آوری شده اند. اغلب از پلور و یا  از گوشه و کنار دنیا به این خانه آورده شده است. گاهی نادعلیان در این خانه کار می کند.  مکانی است که به صورت دائمی بسیاری از آثار احمد نادعلیان در آنجا به نمایش در آمده اند.  

حیاط مرکز هنر پردیس در تهران
حیاط مرکز هنر پردیس در تهران
هنرمندان محیطی در مرکز هنر پردیس در تهران
هنرمندان محیطی در مرکز هنر پردیس در تهران
حیاط مرکز هنر پردیس در تهران
دانشجویان هنر در مرکز هنر پردیس در تهران
دانشجویان هنر در مرکز هنر پردیس در تهران
دانشجویان هنر در حیاط مرکز هنر پردیس در تهران
دانشجویان هنر در حیاط مرکز هنر پردیس در تهران
بازدید کننده ها در مرکز هنر پردیس در تهران
بازدید کننده ها در مرکز هنر پردیس در تهران
بازدید کننده ها در کوچه مقابل مرکز هنر پردیس در تهران
بازدید کننده ها در کوچه مقابل مرکز هنر پردیس در تهران

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *