مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی

مجموعه نقاشی های “مادر زمین زخم دیده” احمد نادعلیان تمثیلی از طبیعت بکری است که تخریب می شود. در همه فرهنگ های بدوی رابطه ای بین مادر و زمین وجود دارد. زخم زمین با زخمی زنانه در ارتباط است. سابقه این موضوع در حجاری ها و مجسمه های من وجود داشته است. زندگی در هرمز و بودن در طبیعت آن موجب شد که رنگ دوباره به آثار هنری من بر گردد. ابتدا با خاک های زنگی طببعت آنجا کار می کردم. در مراحل بعدی به دلیل تغییر شرایط در جزیره هرمز با پودر سنگ، خاک سایر نقاط ایران این نوع نقاشی را ادامه دادم. انواع رنگ زرد ملابم، سرخ روشن، سفید، آبی فیروزه از اهر، جاجرود، سرخه، سنگسر ، پلور و اطراف فیروز کوه و  فولاد محله سمنان جمع آوری شدند. در سنگ بری ها انواع پودر سنگ سقید و طوسی جمع آوری شدند. برای این نقاشی ها علاوه بر مواد طبیعی از پودرهای رنگی حل شونده در آب نیز استفاده شده است. البته یکی از آنها، خاک سرخ هرمز (گلک) است که در رنگ فروشی های مقابل بازار قدیم تهران موجود هستند. 

مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی
مادر زمین زخم دیده: نقاشی های احمد نادعلیان با پودر سنگ، خاک و پودرهای رنگی

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *