وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

در سال های اول زندگی در جزیره هرمز به دفعات با خاک سرخ، تمام وجودم را سرخ کردم. قصد من از زمان اولین سفرم به جزیره هرمز این بود که ضمن به کار گیری این خاک در آثار هنری ارزش آن را آشکار کنم. این اجرا ها تدریجا مفاهیم نمادین و اجتماعی پیدا کردند. یک بار همانند کارگر های معدن با کالبد و لباس سرخ در خیابان ها و کوچه های شهر راه رفتم، خرید کردم و دوچرخه سواری کردم. پرسش ایجاد شد. پاسخ آن را تاریخ آشکار می کند.

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با مشارکت دختران در جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با مشارکت دختران در جزیره هرمز

روزی هفت دختر از چهارده دختر در ساحل آواز میخواندند. شادت بگردوم …

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با مشارکت دختران در جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با مشارکت دختران در جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

رنگ سرخ تمام وجودم را احاطه کرد

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

وجود سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

 

کاگر معدن خاک سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز
کاگر معدن خاک سرخ: هنر اجرای احمد نادعلیان با خاک سرخ جزیره هرمز

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *