طراحی بر روی چهل تکه های تولید شده با پارچه های کهنه در جزیره هرمز

در سال های اول که در جزیره زندگی می کردم، خیلی از مردم جزیره لباس های کهنه را یا می سوزانند و یا به داخل دریا می انداختند. عجیب ترین آنها شلوارهایی بودند که نقش های گلابتون داشتند. من بسیاری از آنها را جمع آوری کردم. 

 

تباب بندر، محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، وضعیت فعلی محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، وضعیت فعلی محلی که لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد. بر اساس خاطراتی که دارم جمع آوری پارچه های کهنه از این محل، نمایش آنها در موزه و انتشار تصاویر آنها در محیط مجازی نتیجه اش این بود که به این ساحل بیشتر توجه شود و پاکسازی شود.
تباب بندر، لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
تباب بندر، لباس ها و شلوارهای گلابتون دوزی شده کهنه در داخل آب دریا رها می شد.
شلوار گلابتون دوزی شده کهنه که در ساحل دریا سورانیده شده است. بالا آمدن با در هنگام مد دریا موجب شده قسمتی سالم بماند. این بخش یر روی بوم چسبانیده شده است و در مجموعه نادعلیان نگهداری می شود.
شلوار گلابتون دوزی شده کهنه که در ساحل دریا سورانیده شده است. بالا آمدن با در هنگام مد دریا موجب شده قسمتی سالم بماند. این بخش یر روی بوم چسبانیده شده است و در مجموعه نادعلیان نگهداری می شود.
شلوار گلابتون دوزی شده کهنه رها شده در ساحا دریا. در طول زمان عمده آن به زیر ماسه ها رفته است.
شلوار گلابتون دوزی شده کهنه رها شده در ساحا دریا. در طول زمان عمده آن به زیر ماسه ها رفته است.
شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و زنان هرمزی آنها را در موزه شستشو دادند.
شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و زنان هرمزی آنها را در موزه شستشو دادند.

زن های جزیره آنها را شست شو می دادند. قسمت های سوزن دوزی آنها بی نظیر هستند. مجموعه ای از آن ها در موزه ی من به نمایش در آمده اند. 

قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید چهل تکه با قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید چهل تکه با قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه که از ساحل دریا جمع آوری شده است و در مجموعه موزه نگهداری می شوند.

من از زنان محلی می خواستم که با استفاده از قسمت های بالایی آنها چهل تکه درست کنند. مجموعه ای از روتختی، رومبلی و متکی تولید شدند. بر روی بعضی از آنها طرح هایم را می کشیدم. 

تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های بالای شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.
تولید متکا با چهل تکه هایی که از قسمت های پایین شلوار های گلابتون دوزی شده کهنه تولید شده است. در مجموعه موزه نگهداری می شوند.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *