مانکن ها: مجموعه آثار هنری احمد نادعلیان

توجه: مانکن های کهنه با قیمت مناسب خریداری می شوند

در کنار عروسک ها من مانکن های کهنه را جمع آوری می کنم. زیبایی شناسی حاکم بر کالبد و سیمای مانکن ها برایم پرسش برانگیز هستند. آنها از الگوی غربی پیروی می کنند. با مطالعه آنها می توان کشش و علایق موجود در پس پرده های ظاهر را دید.  آنها امری را نشان می دهند که عرف گرایان با وجودشان مخالف هستند.  اما چاره ای نیست. به آن عادت کرده اند. آنقدر عادی شده اند که آنها را نمی بینند.  مانکن ها در همه مراکز خرید پوشاک کشور به صورت گسترده ای کاربرد دارند.  اغلب زنان را نشان می دهند.

تعدادی از عروسک های موزه احمد نادعلیان در جزیره هرمز
تعدادی از عروسک های موزه احمد نادعلیان در جزیره هرمز

مفهوم عروسک های موزه دکتر احمد نادعلیان در جزیره هرمز

مانکن ها همانند عروسک ها کهنه می شوند و زمانی که آنها کاربرد ندارد به عنوان زباله رها می شوند. زمانی که کهنه می شود و دور انداخته می شوند برای من معنای جدیدی پیدا می کنند. نه با وجود مانکن ها مخالفتی دارم و نه می خواهم آنها را ترویج کنم. من مفاهیم مورد نظر خودم را صید می کنم. تا آنجا که هر کسی پس از دیدن آثار من و خواندن متن های من، معنای جدیدی را در نو یا کهنه آنها ببیند.  از مانکن ها برای ایجاد اثر هنری استفاده می کنم. من به مفهوم تمثیلی و یا استعاری آنها توجه دارم. از نو یا کهنه آنها عکاسی می کنم. در کارهای مشارکتی، اجرا و چیدمان از آنها استفاده می کنم.

 

مانکن ها با لباس بندری در بازار سنتی بندر عباس
مانکن ها با لباس بندری در بازار سنتی بندر عباس

همه مانکن ها باربی گونه و لاغر اندام هستند. چهره ها اغلب غربی، مو ها اغلب بور، چشمها اغلب آبی، لب با ماتیک، … در گذر تاریخ همواره این رسم رایج نبوده است.

ونوس ویدندوروف و یا الهه باروری مربوط به دور پیشا تاریخ
ونوس ویدندوروف و یا الهه باروری مربوط به دور پیشا تاریخ

در مقابل این سئوال مطزح می شود که چرا بسیاری از الهه ها باستانی چاق و فربه هستند. این نظریات مطرح شده است که چاق بودن نشانه سالم بودن و توانمندی باروری را نشان می داده است.

عکس انیس الدوله از زنان دربار ناصرالدین شاه
عکس انیس الدوله از زنان دربار ناصرالدین شاه

عکس های دربار ناصرالدین شاه نشان می دهند که زنان محبوب او چاق بوده اند، شکمی بزرگ داشته اند، غبغب داشته اند.  انیس الدوله (که زیباترین زن عهد قاجار با معیار آن زمان به شمار می رفته) دارای غبغبی بسیار بزرگ و به اصطلاح هفت طبقه بوده است.

طبقه محروم لاغر بوده اند. کارلا سرنا، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی پس از دیدار با انیس الدوله در سال 1294 هجری قمری، در خاطرات خود درباره وی می نویسد: “بسیار چاق و درشت اندام است و غذای زیادی می خورد… حتی به من خورده می گیرد که لاغر و خشکیده‌ام… می گوید مردان ایرانی زنان چاق را دوست دارند و هر چه زنی فربه تر باشد نزد شوهرش عزیز تر و مقرب تر است… ” یکی ار اروپائی از پادشاه قاجار سوال می کند که چرا او فکر می کند زنان چاق زیباترند؟  شاه قاجار در پاسخ می گوید:شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می ستانید یا استخوان!؟

آیا رسم رایج در جوامع امری ایستا هست و یا پویا؟ ثابت است و یا تغییر می کند؟ آیا پوشش سنتی با کالبد غربی سازگاری دارد؟ پاسخ من:  واقعیت های تاریخی نشان می دهند که اگر عرف را بخشی از سنت بدانیم، در گذر زمان عرف رایج در امور زندگی و پوشش تغییر می کند. فرهنگ هایی که قدرت جذب فرهنگ های دیگر دارند آنقدر قوی می شوند و بر فرهنگ های دیگر تاثیر می گذارند. حالا ما یک فرهنگ ترکیبی داریم.

مانکن ها با لباس بندری در بازار سنی بندر عباس و هنرمندی از هلند
مانکن ها با لباس بندری در بازار سنی بندر عباس و هنرمندی از هلند

زمانیکه رویداد هنر کوچرو برگزار شد و از جزیره قشم به بندر عباس آمدیم، چند نفر از خانم های اروپایی را به بازار بندر عباس بردم. برای آنها جالب بود که کالبد ها و چهره های مانکن غربی هستند. نتیجه اگر در گذشته خودمان بودیم پرسش مطرح می شد؟  اما لباس ها و نقشمایه منطقه ای بودند. از دوستان میهمان در کنار مانکن ها عکس گرفتم.

 

مانکن اروژاسس با برقع در بازار سنتی جزیره قشم
مانکن اروژاسس با برقع در بازار سنتی جزیره قشم

چهره مانکن ها غربی هستند. در پس چادر و نقاب موهای رنگ شده، چشم آبی را می بینیم. این در هم تنیدگی چگونه ممکن شده است؟ اگر در پس دیوارها و حجاب نگاهی به آرایش زنانه داشته باشیم در پس آن پرده کشش به الگوهای غربی وجود دارد. سخت گیری های ما در ظاهر موجب شده است که از درون کشش بیشتر شود. ما نتوانستیم نیازهای روز را در نظر بگیریم.  شاید بتوان مانکن ها را جمع کرد؟ چه کسی رنگ مو در حریم خصوصی را می تواند تعیین و بر آن نظارت کند. آیا اساسا نظارت درست است؟ نتیجه می دهد؟ میموه ممنوعه خوشمزه تر به نظر می رسد.

مانکن در بازار قشم

پوشش و ارزش های غربی خریداران بیشتری دارد. در مراکز خرید قشم می توان به وضوح این امر را دید.

مانکن در جزیزه هرمز
زن فروشنده لباس در کنار مانکن، جزیزه هرمز

در یکی دو سال اخیر پای مانکن ها به محیط طبیعی جزیره هرمز باز شده است. خریداران کالاهای که مربوط به گذشته هستند را برای کارکردهای جدیدی خریداری می کنند. برای مصرف روزمره خریداری نمی شوند. بلکه برای آنها مصرفی مهیج دارد. برای آنها برقع برای حجاب نیست. بیشتر یک خاطره است و گاهی برای شرکت در نوعی بالماسکه کاربرد دارد.

 

مانکن هایی که به عنوان زباله رها شده بودند در بازار سنتی قشم
مانکن هایی که به عنوان زباله رها شده بودند در بازار سنتی قشم

چند سال قبل تعداد زیادی مانکن را در بازار قدیم قشم دیدم. به عنوان زباله دور ریخته شده بودند. همه را جمع کردم. همسرم طبق معمول می گفت همه را می خواهی چه کار کنی؟

مهدیه ملاح زاده در حال انجام طرح های نقش حنا بر روی مانکن
مهدیه ملاح زاده در حال انجام طرح های نقش حنا بر روی مانکن

چگونه می توانستم همزیستی بین کالبد غربی و سنت های پر نقش و نگار را نشان دهم؟  در زیست خودمان این همزیستی بوجود آمده است. یکی دو تا از آنها را به جزیره هرمز بردم. خانم ملاح زاده آن زمان در موزه کار می کردندو از ایشان درخواست کردم که بر روی سکس از کالبد ها نقوش سنتی را نقاشی کند. این تجربه را دوست داشتند. فرصتی بود برای فکر کردن.  این مجموعه ادامه دارد.

مانکن نقاشی شده در مجموعه خصوصی نگهداری می شود.
مانکن نقاشی شده در مجموعه خصوصی نگهداری می شود.

مانکن نقاشی شده و نقاشی زن با روبنده عربی، در مجموعه خصوصی نگهداری می شوند.
مانکن نقاشی شده و نقاشی زن با روبنده عربی، در مجموعه خصوصی نگهداری می شوند.

آیا می دانید در پس آن نقاب چه سلیقه های وجود دارد؟  یک بار هم که شده با خودمان رو راست باشیم. من دنیایی که در آن زندگی می کنم را خوب می شناسم.

 

مانکن ها در یک فروشگاه متروکه قشم
مانکن ها در یک فروشگاه متروکه قشم

زمانیکه که به فروشگاه های خاک گرفته و متروکه می روم احساس می کنم در سالن های موزه لوور، بریتانیا و یا آتن قدم می زنم. آنها تسلط انسان گرایی غربی را در سنت گرا ترین محیط های ما نشان می دهند.

مانکن ها در یک فروشگاه غیر فعال در جزیره قشم
مانکن ها در یک فروشگاه غیر فعال در جزیره قشم

توجه: مانکن های کهنه با قیمت مناسب خریداری می شوند

همه ما هر روز از کنار این پیکره ها رد می شویم. تفاوت در این است که هنرمندان می بینند و فکر می کنند. فکر کردن گناه بزرگی است. چون دیگران را دعوت می کند که فکر کنند. بدترین اقدام جمع آوری آنهاست. جایگزین چیست؟

مانکن ها در یک فروشگاه غیر فعال در جزیره قشم
مانکن ها در یک فروشگاه غیر فعال در جزیره قشم

چه چیزی را ارزان و به چه قیمتی می فروشیم. چرا ارزان می فروشید. هنرمندان این قدرت را دارند که چیزهای ارزان را گران بفروشند.

همیشه قلمرو های جدیدی است که به آن فکر نشده است. فکر کردن آگاهی و فرهنگ ایجاد می کند. می تواند ارزش اقتصادی تولید کند.  توانایی آن را دارم که یک ماکن کهنه را در گونی بپیچم ، دیده نشود و آن را بفروشم.  ممنوعیت کار را جذاب تر می کند.  چالش ها را دوست دارم. ارتباط خاک با عروسک ها را قبلا تجربه کرده بودم.

عروسک خاک گرفته در جزیره هرمز
عروسک خاک گرفته در جزیره هرمز

 

الهه های تشنه، اجرا شده در یک سد سنتی جزیره قشم
الهه های تشنه، اجرا شده در یک سد سنتی جزیره قشم

این مانکن های کهنه از جاهای مختلف جمع شدند. دختران زنده به گور شده عصر جاهلیت نبودند.

مانکن ها الهه های زمانه ما هستند. تشنگی آنها را زنده به گور کردند. واقعیت غم انگیز زمانه ماست.

ادامه دارد.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *