سنگ های زخمی- اتفاق و بداهه: آثار تخریب شده احمد نادعلیان در خیابان ولی عصر تهران

سنگ های زخمی – اتفاق و بداهه عنوانی است برای محموعه آثار تخریب شده نادعلیان در خیابان ولی عصر تهران.  در زمستان 1384 و بهار 1385 به دنبال پیشنهاد یکی از مهندیس طراح (آقای محمد زاده) به من پیشنهاد دادند که تعدادی از ماهی هایم را در بستر جوب ولی عصر چیدمان کنم. اما ترجیح من این بود که کارهای جدیدی انجام شود. اغلب کارها را در خود محیط انجام دادم و مستقیما روی سنگ های بستر کار می کردم. گاهی هم روی سنگ ها کار می کردم که نصب شود.

در خرداد ماه 1385 تعدادی از سنگهای حجاری شده  من که در کارگاه و محل اقامت کارگران به امانت سپرده شده بودند توسط پیمانکار تخریب شدند. پیمانکاری که در محل نصب سنگها را به عهده داشت به دلیل کمبود سنگ در کارگاه سنگهای حجاری شده من را برش زده و تکه سنگها را در حاشیه درختهای خیابان ولی عصر به صورت وارونه نصب کرده بود.

آثاری تخریب شدند و آثار و نگاهی جدید متولد شدند. برش ها و شکسته شدن را در پیوند با معضلات اجتماعی دیدم.

حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل گلیم فروش های خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل گلیم فروش های خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
آفرینش، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل مرکز فرهنگی هنری صبا، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
آفرینش، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل مرکز فرهنگی هنری صبا، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
الهه آب، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل مرکز فرهنگی هنری صبا، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی، مقابل مرکز فرهنگی و هنری صبا
الهه آب، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل مرکز فرهنگی هنری صبا، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی، مقابل مرکز فرهنگی و هنری صبا
آفرینش، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل مرکز فرهنگی هنری صبا، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
آفرینش، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، بستر مقابل مرکز فرهنگی هنری صبا، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی

آفرینش _ مقابل مرکز فرهنگی و هنری صبا

جنین، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
جنین، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع طالقانی
یمانکاری که مسئول نصب سنگها یود به دلیل کمبود سنگ سنگهای حجاری شده من را برش زده و تکه سنگها را در حاشیه درختهای خیابان ولی عصر به صورت وارونه نصب کرده بود.
یمانکاری که مسئول نصب سنگها یود به دلیل کمبود سنگ سنگهای حجاری شده من را برش زده و تکه سنگها را در حاشیه درختهای خیابان ولی عصر به صورت وارونه نصب کرده بود.
سنگ برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود. کارگر افغانی آنها را به من نشان داد
سنگ برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود. کارگر افغانی آنها را به من نشان داد
سنگ های برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ های برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ های برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ های برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ هاب برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ هاب برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.
سنگ برش خورده توسط پیمانکاری که مسئول نصب سنگها بود.

طی نامه ای ضمن اطلاع موضوع به سازمان زیباسازی از پیمانکار مربوطه درخواست غرامت کردم.   تخریب این آثار بهانه ای شد که نادعلیان این ماجرا را مستند سازی کنم. برای بازسازی بعضی از صحنه ها  تعدادی از نقشها را دوباره حجاری کردم و از همان کارکری که سنگها را برش زده بود خواست که در مقابل دوربینش سنگهای نقش زده شده را برش بزند.  زماینکه دست اندرکاران پیمانکار متوجه این مسئله شدند سنگهای حجاری شده جدید را شکستند.  صحنه شکسته شدن سنگها را تصویر برداری کردم و به موضوع مستند سازی دامن زده شد.

مرگ پرنده، احمد نادعلیان، پس از برش زندن سنگ هایم خودم این کار را اجرا کردم.
مرگ پرنده، احمد نادعلیان، پس از برش زندن سنگ هایم خودم این کار را اجرا کردم.
جنین، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع انقلاب
جنین، حجاری احمد نادعلیان روی سنگ، خیابان ولی عصر نزدیک تقاطع انقلاب
عکس جنین، در یک نمایشگاه عکس در مرکز فرهنگی هنری صبا دیدم. از جوب خیابان ولی عصر تهیه شده بود.
عکس جنین، در یک نمایشگاه عکس در مرکز فرهنگی هنری صبا دیدم. از جوب خیابان ولی عصر تهیه شده بود.
پس از دیدن عکس جنین، در نمایشگاه عکس مرکز فرهنگی هنری صبا جنین حجاری شده خودم را در نزدیکی تقاطع انقلاب برش ردم.
پس از دیدن عکس جنین، در نمایشگاه عکس مرکز فرهنگی هنری صبا جنین حجاری شده خودم را در نزدیکی تقاطع انقلاب برش ردم.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *