هنر اعتراضی در کف خیابان

بارها در کف خیابان کارهای هنری ارائه دادم. بسیاری از کارهایم نوعی هنر اعتراضی بوده است. موضوع و محتوای آنها بسیار متنوع بودند. مخالفت با جنگ، مسائل اجتماعی همچون نادیده گرفته شدن حقوق زنان و کودکان، خشونت علیه آنان و محدود کرده آنها بوده است. پیامد های جنگ تحمیلی و آواره شدن مردم عادی از […]

زنانی که گیس هایشان را بریدند

زنان زیادی در طول تاریخ به دلایل مختلفی مو ها و گیسوانشان را می بریدند و یا بریده می شد. بسیاری خود خواسته گیسوانشان را برای سوگواری می بریدند. گاهی زنان برای مجازات گیسوانشان بریده می شد، تا این حد که اگر به کسی می گفتند “گیس بریده” معنی آن این بود که مجرم است […]

مانکن ها: مجموعه آثار هنری احمد نادعلیان

توجه: مانکن های کهنه با قیمت مناسب خریداری می شوند در کنار عروسک ها من مانکن های کهنه را جمع آوری می کنم. زیبایی شناسی حاکم بر کالبد و سیمای مانکن ها برایم پرسش برانگیز هستند. آنها از الگوی غربی پیروی می کنند. با مطالعه آنها می توان کشش و علایق موجود در پس پرده […]

تولد گردشگری در جزیره هرمز، اولین سفرخانه ها و بومگردی ها

گردشگری در جزیره هرمز در سال 1387 شروع شد. در جشنواره های سال 1385 و یا 1386 به خانه هایی غذا سفارش داده می شد ولی در ظرف یک بار مصرف ارائه می شد. گاهی خود هنرمندان غذا درست می کردند. محل های اسکان به شکل موردی در خانه به صورت موقت، خوابگاه ورزشگاه، و […]

مفهوم عروسک های موزه دکتر احمد نادعلیان در جزیره هرمز

سالهای بسیاری است که عروسک کهنه جمع آوری می کنم. آنها تمثیلی از کودکانی هستند که حقوق آنها نادیده گرفته شده است. در محیط اجتماعی و یا حتی خانواده آسیب جسمی و روحی می بینند.  شاید بتوان عروسک را به عنوان زباله رها کرد. اما کودک نباید زباله تلقی شود. بهای آسیب اجتماعی و نابسامانی های […]

مرگ زنانه و قتل مردانه: آثار هنری احمد نادعلیان

مردان همه در زهدان زن با این کهکشان آشنا شدند و زمانی که به دنیا آمدنداز شیر مادران سیراب شدند. رسم روزگار این بود. مردان خود در رسم شکنی آزادند.  نیستی زنان را مردان مجارز می دانند. زن از ابتدای تاریخ زخم خورده و بازنده بود و هنوز هم بازنده است زخم جان او را […]

خود سوزی دختران و زنان: آثار هنری احمد نادعلیان

اخبار و یا روایت هایی که آسیب های جسمی و روحی دختران و زنان را نشان می دهد همیشه بر آثار هنری من تاثیر داشته اند. با رسانه های مختلف رنج زنانی را نشان می دهم که در آتش سوختند. . پس از شندید خبر خودسوری یک دختر علاقمند به فوتبال این اثر را اجرا […]

قربانیان اسید پاشی: اثر هنری احمد نادعلیان

در اواخر مهرماه سال ٩٣ خبر چندین اسیدپاشی‌ در اصفهان شنیدم. طی چند هفته چند دختر جوان از ناحیه صورت هدف حمله اسیدی قرار گرفتند. پس از شنیدن این خبر با کمک همسرم یک اثر هنری اجرا کردم. قصد من همدردی با دختران و زنانی بودی که جسم و روح آنان آسیب دیده بود.   […]

تجربه سیاهی در سرزمین سیاهان : هنر اجرای احمد نادعلیان در زنگبار

در طی بیش از دو هفته سفر به شرق آفریقا کارهای هنری متعددی انجام دادم. یکی از کارهای من در زنگبار اجرائی بنام “تجربه سیاهی در سرزمین سیاهان” بود.  دلایل متعددی موجب شد که من به افریقا بروم. تقابل و تعامل ما با شرق  و غرب همواره موضوع بحث بوده است.  اما ما کمتر ارتباط […]

احمد نادعلیان: اقتصادِ هنر و آئین به نفع جامعه محلی جزیره هرمز

از ابتدای حضور در جزیره هرمز اعتقاد داشتم که تاکید و توجه به فرهنگ و هنر آئینی و گذشته جزیره می تواند آنها را زنده نگاه دارد. با رشد علم و علوم عقلی ، آئین ها بی معنی و فراموش می شوند. افراد جامعه به جای بابا زار به روان درمانگر و داروهای روانپزشکان پناه […]