ممنوعیت دینی نقاشی در روستاهای جزیره قشم

زمانی که آموزش نقاشی در لافت و بعضی از روستاهای مرکزی قشم شروع کردم متوجه شدم که بعضی از شاگردانم با توجه به اعتقادات دینی نقاشی کردن موجودی که چشم دارد را گناه می دانند. یکی از شاگردان نقاش من که در روستاها معلم بود می گفت برای نقاشی کردن در مواردی خانواده های معتقد […]

طراحی بر روی چهل تکه های تولید شده با پارچه های کهنه در جزیره هرمز

در سال های اول که در جزیره زندگی می کردم، خیلی از مردم جزیره لباس های کهنه را یا می سوزانند و یا به داخل دریا می انداختند. عجیب ترین آنها شلوارهایی بودند که نقش های گلابتون داشتند. من بسیاری از آنها را جمع آوری کردم.    زن های جزیره آنها را شست شو می دادند. قسمت های سوزن دوزی آنها بی نظیر هستند. مجموعه ای از آن ها در […]

آشنایی با محسن و انجام هنر مشارکتی در جزیره هرمز

در سال 1388 با محسن آشنا شدم.  به دلیل نیاز او به هنرمند سرا و بعد ها به موزه می آمد و کار می کرد. تدریجا او را تشویق کردم که طراحی انجام دهد. بر اسالس اولین طرح های او مجموعه ای نقاشی انجام دادم.   این کارهای مشارکتی که موضوع اجتماعی و خصوصا اعتیاد را […]

نقاشی های دیواری خانه کنیز در جزیره هرمز

من به کنیز کمک کردم که داستان زندگی خودش را بر روی دیوار خانه اش نقاشی کند. کنیز در طول چند سالی که در جزیره هرمز کار مشارکتی انجام می دادم برایم قصه تعریف می کرد. زمانیکه با زندگی او آشنا شدم به او گفتم که قصه زندگی خودت از همه قصه هایی که گفتی […]

داستان زندگی زنی بنام کنیز در جزیره هرمز

باور کردن داستان زندگی کنیز برای من  مشکل است.  کنیز به من گفت اگر سواد داشتم داستان زندگیم را می نوشتم. کمی برایش می نویسم. مادر کنیز در سن هفت سالگی ازدواج کرد. 25 بار زایمان داشت. از فرزندانش فقط پنج نفر بزرگ شدند چهار دختر و یک پسر. تعدد زایمان برای این بود که […]

هنر اعتراضی در کف خیابان

بارها در کف خیابان کارهای هنری ارائه دادم. بسیاری از کارهایم نوعی هنر اعتراضی بوده است. موضوع و محتوای آنها بسیار متنوع بودند. مخالفت با جنگ، مسائل اجتماعی همچون نادیده گرفته شدن حقوق زنان و کودکان، خشونت علیه آنان و محدود کرده آنها بوده است. پیامد های جنگ تحمیلی و آواره شدن مردم عادی از […]

زنانی که گیس هایشان را بریدند

زنان زیادی در طول تاریخ به دلایل مختلفی مو ها و گیسوانشان را می بریدند و یا بریده می شد. بسیاری خود خواسته گیسوانشان را برای سوگواری می بریدند. گاهی زنان برای مجازات گیسوانشان بریده می شد، تا این حد که اگر به کسی می گفتند “گیس بریده” معنی آن این بود که مجرم است […]

مانکن ها: مجموعه آثار هنری احمد نادعلیان

توجه: مانکن های کهنه با قیمت مناسب خریداری می شوند در کنار عروسک ها من مانکن های کهنه را جمع آوری می کنم. زیبایی شناسی حاکم بر کالبد و سیمای مانکن ها برایم پرسش برانگیز هستند. آنها از الگوی غربی پیروی می کنند. با مطالعه آنها می توان کشش و علایق موجود در پس پرده […]

تولد گردشگری در جزیره هرمز، اولین سفرخانه ها و بومگردی ها

گردشگری در جزیره هرمز در سال 1387 شروع شد. در جشنواره های سال 1385 و یا 1386 به خانه هایی غذا سفارش داده می شد ولی در ظرف یک بار مصرف ارائه می شد. گاهی خود هنرمندان غذا درست می کردند. محل های اسکان به شکل موردی در خانه به صورت موقت، خوابگاه ورزشگاه، و […]

مفهوم عروسک های موزه دکتر احمد نادعلیان در جزیره هرمز

سالهای بسیاری است که عروسک کهنه جمع آوری می کنم. آنها تمثیلی از کودکانی هستند که حقوق آنها نادیده گرفته شده است. در محیط اجتماعی و یا حتی خانواده آسیب جسمی و روحی می بینند.  شاید بتوان عروسک را به عنوان زباله رها کرد. اما کودک نباید زباله تلقی شود. بهای آسیب اجتماعی و نابسامانی های […]