مجموعه آشیانه ها در کارگاه نظری عملی هنر جدید احمد نادعلیان اردیبهشت 1385

در یکی از کارگاه نظری عملی هنر جدید من مجموعه ای از آشیانه ها ساخته شد و در طبیعت پلور و مرکز هنر پردیس در تهران نصب شدند.  برای آموزش هنر جدید و برگزاری کارگاه های هنر جدید در دانشگاه ها دچار محدودیت بودم. خیال در رنگ ها: ایجاد بستر رنگی برای کارهای خیالی دانشجویان […]

ماسه چاپ های احمد نادعلیان با استفاده از مهر های استوانه ای

احمد نادعلیان معمولا با استفاده از مهر های استوانه ای بزرگ طرح های شخصی اش را بروی ماسه های ساحل دریا و یا کویر چاپ می کند.  مهرهای نادعلیان از حیث شکل، اندازه و نیز ماده متفاوت هستند. مهرهای استوانه ای بزرگ برای چاپ ماسه ها مناسب هستند. نتیجه ی غلتانیدن این مهرهای استوانه ای بر روی ماسه های سواحل، مجموعه ای از […]

گنجهای پنهان احمد نادعلیان: نمایشگاه آثار هنری برای هزاره های بعدی

استفاده از متن و عکسهای سایت و بازنشر آنها ممنوع است. گنجهای پنهان احمد نادعلیان نمایشگاه آثار هنری من برای هزاره های بعدی هستند که پس ار حفاری آثار توسط جویدندگان گنج شکل گرفتند.  درتمام سال  های گذشته اماکنی که من، در طبیعت اطراف روستای پلور، بر صخره های طبیعی آنها نقش هایی حجاری کرده بودم حفاری شدند. […]

سنگ های زخمی- اتفاق و بداهه: آثار تخریب شده احمد نادعلیان در خیابان ولی عصر تهران

سنگ های زخمی – اتفاق و بداهه عنوانی است برای محموعه آثار تخریب شده نادعلیان در خیابان ولی عصر تهران.  در زمستان 1384 و بهار 1385 به دنبال پیشنهاد یکی از مهندیس طراح (آقای محمد زاده) به من پیشنهاد دادند که تعدادی از ماهی هایم را در بستر جوب ولی عصر چیدمان کنم. اما ترجیح من […]

مرگ ماهی ها و الهه ها- تخریب کارهای احمد نادعلیان در طبیعت

در طول دو دهه، من صدها الهه و ماهی بر صخره ها ی رودخانه نقش زدم و آنها را به طبیعت هدیه کردم. متأسفانه نادانی و نبود احترام به طبیعت موجب شد محیط های طبیعی حفاظت شده مورد بهره برداری شخصی و صنعتی قرار گیرند که در نتیجه ی آن بسیاری از آثارم که در طبیعت ایران وجود داشتند، نابود شدند. […]

رهایی ماهی ها در آب

من سنگ هایی که ماهی های خیالی بر آنها نقش زده شده را به داخل رودخانه ها ی پلور پرتاب کردم. یکی از زیبا ترین لحظات زمانی است که ماهی های کنده نگاری من با آب تلاقی می نماید. چه کسی می تواند مفهوم ماهی های مرا صید کند؟ اغلب ماهی های من برای همیشه در عمق آب باقی می مانند. من اعتقاد ندارم که پنهان […]

هنر رودخانه احمد نادعلیان

زمانیکه تحصیلات دکترای من تمام شد ما به ایران برگشتیم و تصمیم گرفتیم در محیطی آرام بدور از شهرهای بزرگی مثل تهران زندگی کنیم. بهترین جائی که میشناختم محلی بود که اجدادم زندگی کردند. برای من بازگشت به سرزمین اجدادم مانند دوباره زنده شدن خاطرات کودکیم بود من خاطرات زیادی داشتم و در جستجوی بهشت […]