نقشه جدید گردشگری جزیره هرمز

با مراجعه به موزه دکتر نادعلیان در جزیره هرمز، نقشه جدید گردشگری را تهیه کنید. همه جاذبه های طبیعی و فرهنگی جزیره را معرفی می کند. با بازدید از موزه و دیدن فیلم در آنجا نگاه شما نسبت به طبیعت و فرهنگ جزیره هرمز تغییر خواهد کرد. با تهیه این نقشه شما می توانید اماکنی […]

جزیره هرمز، راهنمای سفر، توصیه ها، دیدنی ها و جاذبه ها

بسیاری از تورهایی که از جزیره قشم گردشگر را راهی جزیره می کنند هیچ شناختی از جزیره ندارند. عمده هزینه ای که شما پرداخت می کنید نصیب واسطه ها می شود. اگر قصد دارید به جزیره هرمز سفر کنید، به اطلاعات بسیاری از سایت ها اعتماد نکنید. بسیاری از افرادی که در خصوص سفر به […]

مقدمه: داستان زندگی یک هنرمند خاکی

احمد نادعلیان بسیاری از انسانها شنیدن قصه را دوست دارند و بسیاری قصه میگویند.  داستان زندگی من خود قصه است.  هنر و زندگی من همسان هستند و در پیوند با  زندگیم میتوان هنرم را درک کرد. زندگی من دامنه ای وسیعی دارد،هیچگاه یکسان نبوده است، من در یک خانواده عشایری و در قلب بدویت به […]