دیوار نوشته ها و نقاشی های دیواری اطراف موزه دکتر نادعلیان در جزیره هرمز

پس از جشنواره هنر محیطی سال 1388 همواره هنرمندانی که به هنرمند سرا می آمدند نقاشی دیواری و دیوار نوشته هایی را در اطراف و مسیر موزه اضافه می کردند.  در نوروز 1390 گروهی از هنرمندان و دانشجویان لار استان فارس به هرمز آمدند و با راهنمایی مسلم ابراهیمی در کنار کار کودکان در کوچه های هرمز کار کردند. عمده کار آنان چاپ بود.  به مرور زمان نوع دیوار نوشته ها و دیوارنگاری ها تغییر کردند.

نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز در سال 1388 اغلب مکان ویژه و دیوارنویسی مفهومی بودند.  یکی از دلایل انجام نقاشی ها این بود که به دلیل ساختار پیچ در پیچ و بسیار غیر منظم کوچه ها در جزیره هرمز هنرمندان مسیر محل اسکان را گم می کردند.  دیوار نویسی و دیوارنگاری های عامیانه نیز همواره در جزیره هرمز مرسوم بوده اند.

شروع نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز

دیوار نویسی و دیوارنگاری های عامیانه جزیره هرمز

1390  خط نوشته روی قایق در نزدیکی موزه، با سرپرستی مسلم ابراهیمی،

 

خط نوشته انگلیسی و نقوش روی دیوار در مسیر موزه تا خانه سابق کنیز، با سرپرستی مسلم ابراهیمی، 1390

 

خط نوشته انگلیسی و نقوش روی دیوار در مسیر موزه تا خانه سابق کنیز، با سرپرستی مسلم ابراهیمی، 1390

نقوش روی دیوار در مسیر موزه تا خانه سابق کنیز، با سرپرستی مسلم ابراهیمی، 1390

اجرای نقوش روی دیوار در مسیر موزه تا خانه سابق کنیز، با سرپرستی مسلم ابراهیمی، 1390

خط نوشته، ترجمه شهر جان کی گرانده در مورد اخمد ناعلیان و هرمز، نوشته مسلم ابراهیمی، 1390

بعد ها بعضی از این خط نوشته ها و نقاشی های دیواری و نقاشی ها مخدوش شدند. در نوشته جداگانه ای در خصوص آنها مطلب نوشتم.

مخدوش کردن و پاک کردن دیوار نوشته های مسیر موزه نادعلیان در هرمز

نقشه محله موزه دکتر نادعلیان و نحوه دسترسی به آن در جائی که وسایل نقلیه گردشگران را پیاده می کنند. مسیر موزه با رنگ تیره مشخص شده است.  1390

در سال 1390 گروهی ار دانشجویان از دانشکده هنر بیرجند به مرکز پردیس آمدند. یکی از دانشجویان نقشه محله و نحوه دسترسی به هنرمندسرا را نقاشی کرد. این نقشه در محلی تصویر شده است که از جائی که وسایل نقلیه آنجا گردشگران را پیاده می کنند. مسیر موزه با رنگ تیره مشخص شده است. 

ترکیب نقاشی دیواری هنرمندان با دیوارنوشته های عامیانه در محله تک پرچم. مسیر موزه به تکیه مولا

نقاشی دیواری با خاک سرخ جزیره هرمز در مسیر موزه دکتر نادعلیان به تیاب میناب .  1395

نقاشی دیواری و خط نوشته با خاک سرخ جزیره هرمز در مسیر موزه دکتر نادعلیان به تیاب میناب .  1395

نقاشی دیواری و خط نوشته با خاک سرخ جزیره هرمز در مسیر موزه دکتر نادعلیان به تیاب میناب .  1395

بعضی از این نقاشی ها و دیوارنوشته در طول زمان از بین رفته و یا به صورت عمدی مخدوش شده اند.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *