مرکز هنر پردیس

هنرمند سرا و مرکز بین المللی هنر محیطی

سال های بسیاری مرکز پردیس به عنوان هنرمند سرا (Artist in Residency) و یک کانون هنری میزبان هنرمندان بین المللی بود. در زمینه های مختلفی همچون  آموزش و نمایش هنر در طبیعت و جامعه فعال بودند. اما هم اکنون به صورت نگارخانه فعالیت دارد.  چندین بنا در  پلور (شمال ایران)، تهران (خیابان پیروزی)، خانه احمد نادعلیان در لافت و جزیره هرمز (جنوب ایران در تنگه هرمز) با هم مرتبط هستند. در همه این بنا ها به صورت گردشی در فصول مختلف سال آثار هنر محیطی و اجتماعی احمد نادعلیان و کارهای مشترک با جوامع محلی خصوصا زنان جنوب برای فروش به نمایش در می آیند

مطالب مرتبط با مرکز هنر پردیس

بازدیدها: 181