مرکز هنر پردیس

هنرمند سرا و مرکز بین المللی هنر محیطی

پردیس یک مرکز هنری بین المللی است که در زمینه های مختلفی فعالیت دارد. چندین بنا در  پلور (شمال ایران)، تهران و شهر قشم و لافت در جزیره قشم و جزیره هرمز (جنوب ایران در تنگه هرمز) با هم مرتبط هستند و در زمینه آموزش و نمایش هنر در طبیعت و جامعه فعال هستند. ساختمان های پردیس همچنین به عنوان هنرمند سرا میزبان هنرمندان بین المللی می باشند

مطالب مرتبط با مرکز هنر پردیس

بازدیدها: 125