دیوار نویسی و دیوارنگاری های عامیانه جزیره هرمز

دیوار نویسی و دیوارنگاری های عامیانه بسیار اهمیت دارند. اغلب به صورت نوشته و گاهی نقش بی واسطه نشان می دهند که بسیاری از افراد جوان به چه فکر می کنند. چه دغدغه ای دارند. آرزوی آنان چیست؟ از سال های اول زندگی در جزیره هرمز شاهد بودم که میل به دیوار نویسی و دیوارنگاری […]

سنگ درمانی ماما معصوم در جزیره هرمز

سال ها قبل با ماما معصوم ملاقات داشتم. او در جزیره هرمز سنگ درمانی می کرد. در سالهای نخستی که در جزیره هرمز زندگی میکردم او هنوز زنده بود.  از سنگها برای مصون ماندن افراد بیمناک استفاده می کرد. ماما گفت سنگ سفید رگه دار برای بچه هایی که مشکل ادرار دارند سودمند است. سنگ […]

ویژگی های هنر محیطی در ایران

هنر محیطی در ایران ویژگیهای خاص خودش را دارا میباشد.  این هنر نسبت به فرهنگ بومی بی توجه نیست. آئین ها و سنت ها در آن دیده می شوند. از این جهت ویژگی های ملی و بومی دارد اما از حرکت جهانی بی بهره نیست.   بر خلاف گونه های غربی که هنر محیطی را […]

الهه ها در کوه های رنگین هرمز

زمانیکه در طبیعت جزیره هرمز هستم به عنوان یک نقاش الهه های پنهان زیادی را در کوه های رنگین هرمز می بینم. اگر به جزیره هرمز سفر کرده اید حتما نام کوه هایی را شنیده اید که با الهه ترکیب شده اند. تا به حال این الهه ها به درستی به گردشگران نشان داده نشده […]

آشنایی با محسن و انجام هنر مشارکتی در جزیره هرمز

در سال 1388 با محسن آشنا شدم.  به دلیل نیاز او به هنرمند سرا و بعد ها به موزه می آمد و کار می کرد. تدریجا او را تشویق کردم که طراحی انجام دهد. بر اسالس اولین طرح های او مجموعه ای نقاشی انجام دادم.   این کارهای مشارکتی که موضوع اجتماعی و خصوصا اعتیاد را […]

نقاشی های دیواری خانه کنیز در جزیره هرمز

من به کنیز کمک کردم که داستان زندگی خودش را بر روی دیوار خانه اش نقاشی کند. کنیز در طول چند سالی که در جزیره هرمز کار مشارکتی انجام می دادم برایم قصه تعریف می کرد. زمانیکه با زندگی او آشنا شدم به او گفتم که قصه زندگی خودت از همه قصه هایی که گفتی […]

داستان زندگی زنی بنام کنیز در جزیره هرمز

باور کردن داستان زندگی کنیز برای من  مشکل است.  کنیز به من گفت اگر سواد داشتم داستان زندگیم را می نوشتم. کمی برایش می نویسم. مادر کنیز در سن هفت سالگی ازدواج کرد. 25 بار زایمان داشت. از فرزندانش فقط پنج نفر بزرگ شدند چهار دختر و یک پسر. تعدد زایمان برای این بود که […]

شروع نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز

نقاشی های دیواری در کوچه های هرمز از سال 1388 شروع شد. آنها کارکرد مفهومی ، مکان ویژه و دیوارنویسی غیر تبلیغاتی داشتند. بر اساس شواهد تا آن زمان چند نوع دیوارنگاری در جزیره هرمز وجود  داشت. تا آن زمان تصاویر شخصیت های سیاسی را در حد محدود در خیابان اصلی به صورت گرافیکی اجرا […]

رنگین شدن خانه دکتر نادعلیان در هرمز با خاک های رنگی

همزمان با بیست و پنجمین جشنواره محیطی در بهمن ماه 1388 هنرمندان شرکت کننده حال مرکزی خانه، اتاق شرقی، بخشی از حیاط و سر در ورودی را رنگ آمیزی کردند. برای رنگین شده خانه اغلب از خاکهای رنگی جزیره هرمز استفاده شد.         برای ساختن رنگ از خاک های رنگی هرمز از […]

رقص مردان سنگسری

مردان سنگسری هنگام رقصیدن گام های خاص خودشان را دارند. در حرکات رقص آنان بیشتر قدرت و به رخ کشیدن هیبت مردانه و گاهی نشانه های جنگجو بودن دیده می شود.  با اینوجود بعضی از گام های رقص مردان سنگسری با رقص یری یری زنان سنگسری همانند است. رقص زنان سنگسری “یری یری سمه” مردان […]