احمد نادعلیان: رمزگشایی یکی از آثار ویدیویی حسن دریاپیمای هرمزی

حسن دریا پیمای هرمزی همیشه شکلک در می آورد، فیلم می گیرد و در اینستاگرام منشر می کند. احمد نادعلیان: آثار ویدیویی او را رمزگشایی می کند و آنها را همانند ایموجی در شبکه های اجتماعی می داند.  در بسیاری از ویدیو هایی که حسن دریاپیما می‌گیرد بدون اینکه سخن بگوید با تغییر شکل و […]

حسن دریاپیمای هرمزی بهلول و عاقل جزیره هرمز- روایتی از احمد نادعلیان

حسن دریاپیمای هرمزی تنها بومی است که پانزده سال در جزیره هرمز با من همراه بوده است. بومی های جزیره هیچوقت او را جدی نگرفتند. قلمرو ذهنی و نگاه او فراتر از جزیره کوچکی است که بسیاری از افراد برای خود می سازند و در آن محبوسند. در خصوص کارهایم در جزیره با او مشورت […]

اجرای گروهی چیدمان و صدا با استفاده از زباله ها و بطری های ساحل جزیره هرمز بهمن 1385

برای جشنواره هنر محیطی بهمن ۱۳۸۵ پیش‌بینی کرده بودم زباله ها و بطری های پلاستیکی آب و نوشابه ساحل سنگر محدلی جزیره هرمز جمع آوری های شود.  یکی از رویدادهایی هنری جشنواره 1385 این بود که با استفاده  زباله های پلاستیکی در ساحل چیدمانی شکل بگیرد و در پایان یک کار گروهی هنر صدا انجام […]

احمد نادعلیان پاسخ به تاریخ: آیا رشد گردشگری موجب شد محیط زیست جزیره هرمز تخریب شود؟

در تمامی سال‌هایی که در جزیره هرمز زندگی کردم، علاقمندان و کنشگران محیط زیست زیادی به موزه آمدند و با شناختی که از فعالیت‌های رسانه‌ای من داشتند می‌گفتند: آقای دکتر بهتر بود در جهت شناساندن جزیره هرمز تلاش نمی‌کردید با شناخته شدن آن و آمدن گردشگران جزیره در حال تخریب شدن است.  پاسخ به انتقاد ها: رسانه گرایی احمد نادعلیان در آثار هنری و تاثیرات آن بر هنر هرمزگان اما […]

کارگاه نقاشی با خاک سرخ جزیره هرمز بر روی پارچه، درخت، سنگ و چهره ها در جشنواره هنر محیطی بهمن 1385

یکی از کارهایی که انجام دادم مجموعه ای از آثار با مشارکت دانشجویان با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز بود که بر روی پارچه، درخت و سنگ ها شدند.  بعد از ظهر همان روز تا غروب با خاک سرخ جزیره هرمز مجموعه‌ای از طرح‌های بدوی و تزیینی را بر روی چهره ها  طراحی کردم. […]

هنر صدا در طبیعت:کارگاه نظری عملی هنر جدید احمد نادعلیان در طبیعت پلور

از سال 1385 و اولین سفرهایی که دانشجویان و هنرجویان کارگاه نظری عملی هنر جدید را به روستای پلور بردم در زمینه هنر صدا به صورت کارگاهی رویداد هنر صدا را پیشنهاد می دادم. از زمانیکه کارهای تعاملی برای محیط مجازی و اینترنتی تولید می کردم ضرورت کار هنر صدا را احساس کرده بودم. همیشه […]

سفر با دانشجویان هنر به جزیره هرمز در بهمن ماه 85 برای برگزاری جشنواره هنر محیطی

پس از حضور در استان با توجه به قابلیتهای طبیعی  آنجا به این نتیجه رسیدم که در فضای طبیعی آنجا جشنواره های محیطی با حضور هنرمندان بین المللی پیش بینی شود.  به هنرمندان جوان استان قول دادم و توافق کردم که در بهمن ماه به همراه هنرمندانی از سایر نقاط ایران به جزیره هرمز برگردم. […]

هفتمین جشنواره هنر محیطی در ایران (تهران پلور): آشیانه ها و قاصدکها

در یکی از کارگاه نظری عملی هنر جدید من مجموعه ای از آشیانه ها ساخته شد و در طبیعت پلور و مرکز هنر پردیس در تهران نصب شدند.  برای آموزش هنر جدید و برگزاری کارگاه های هنر جدید در دانشگاه ها دچار محدودیت بودم. خیال در رنگ ها: ایجاد بستر رنگی برای کارهای خیالی دانشجویان […]

کارهای چیدمان دانشجویان هنر در محیط دانشکده هنر شاهد خرداد 1385

در روز سوم خرداد ماه 1385 تعدادی از دانشجویان من در دانشگاه شاهد با همراهی تعدادی دیگر از دوستانشان در محیط دانشکده کارهای هنری به صورت چیدمان و اجرا  ارائه کردند. آنها در کارگاه های هنر جدید خارج از دانشکده نیز شرکت می کردند.  این ارتباط زمینه ای را رایجاد کرد تا در برنامه های […]

ششمین جشنواره هنر محیطی در ایران (تهران و پلور) :حضور مردم دهکده جهانی در دهکده ما

از ششمین جشنواره هنر محیطی در ایران به بعد هنرجویان کارگاه های من در کنار هنرمندان بین المللی در تهران و پلور مشارکت فعال داشتند. آنها در خیلی از سفرها به استان های مختلف من را همراهی می کردند. افرادی تدریجا به آنها اضافه شدند. و افرادی تدریجا مسیر دیگری را انتخاب کردند.  حضور مردم […]