نامه به احسان رسولف: موضوع حفظ شهروندی احمد نادعلیان و خانواده اش در جزیره هرمز

جناب آقای احسان رسولف با سلام و احترام بدینوسیله از جنابعالی تقاضا می نمایم تا از آقای ادیمی بخواهید نام اینجانب احمد نادعلیان و خانواده ام را به سامانه شهروندان جزیره هرمز بازگردانند. شاید عجیب باشد که چرا از شما درخواست می نمایم. تمامی شواهد و روند سال های اخیر نشان می دهد که حریم […]

احمد نادعلیان: هنرمند خاکی، نقاشی خاکی و هنر خاکی،جزیره هرمز آذر 87

پس از دو سال کار با هنرمندان بندرعباس شرایط به گونه پیش رفت که برای اهدافم در آذر ماه 1387 تنها به جزیره هرمز سفر کردم. در شروع سفر فقط می دانستم که می خواهم با خاک ها و شن های رنگی به صورت انفرادی نقاشی کنم. می دانستم که می خواهم جامعه محلی هرمز […]

نتیجه همنشینی و یا ستیز با نادعلیان: نقدی بر بازنشر یک ویدئو در شبکه های اجتماعی در جزیره هرمز

در جزیره هرمز، چند دیدگاه در مورد احمد نادعلیان وجود دارد. موافقینی که همیشه حمایت می کنند. مخالفین که همیشه مخالفت می کنند. موافقینی که تدریجا مخالف می شوند و مخالفینی که تدریجا موافق می شوند. کاملا طبیعی است. احمد نادعلیان هدف بلند مدت داشته است و دارد. مخالفین ناخواسته می توانند به او کمک […]

احمد نادعلیان: تاثیرات جشنواره های محیطی بر هنر هرمزگان قبل از فرش خاکی

پس از برگزاری کارگاه ها و جشنواره های هنر محیطی در سال 1385 خیلی زود هنرمندان بومی جزیره هرمز و استان هرمزگان در صنایع دستی، هنر نمایش و هنر تجسمی  از خاک های رنگی استفاده کردند. البته همیشه در هرمز گفته می شود که پیش از این زمان روی مقوا چسب می زدند و ماسه […]

آثار هنر محیطی پانزدهمین جشنواره هنر محیطی در ایران جزیره هرمز بهمن ماه 1386

در پانزدهمین جشنواره هنر محیطی در ایران که در اولین روزهای بهمن ماه 1386 کارهای هنر محیطی زیادی انجام شد. اگرچه محور اصلی کارهای گروهی “مخالفت با جنگ و نظامی شدن خلیج فارس بود.” اما تعدادی کار گروهی و کارهای مستقل زیادی انجام شدند. احمد نادعلیان: مخالفت با جنگ و نظامی شدن منطقه خلیج فارس […]

فضای چند فرهنگی جزیره هرمز 1400 از نگاه احمد نادعلیان

در نیمه آبان 1400 پس از بیست ماه غیبت به جزیره هرمز رفتم. جامعه و محیط هرمز را خوب می شناختم. اما زمانی که در روز یازده آبان 1400 به جزیره هرمز رفتم با هرمزی جدید روبرو شدم. چهار روز فقط در کوچه ها و خیابان ها راه رفتم. بسیاری از دوستان را دیدم. برخلاف صدایی […]

چمدان مشکوک احمد نادعلیان در اسکله جزیره هرمز

چمدان مشکوک احمد نادعلیان در اسکله جزیره هرمز عنوان یک اثر هنری است که در موزه دکتر نادعلیان به نمایش درآمده است. به بهانه بازرسی چمدانش این اثر زیبایی های جزیره هرمز و برداشت بی رویه، صادرات خاک و کانی های آن را نشان می دهد. در مقایسه با بازرسی این چمدان، صادرات فله ای […]

احمد نادعلیان: مخالفت با جنگ و نظامی شدن منطقه خلیج فارس (بهمن ماه 1386)

برای برگزاری پانزدهمین جشنواره هنر محیطی در ایران در اولین روزهای بهمن ماه 1386 چهل دانشجو و هنرمند من را همراهی کردند و به جزیره هرمز رفتیم. محور اصلی کارهای گروهی “مخالفت با جنگ و نظامی شدن خلیج فارس بود.” برای این موضوع چندین کار جمعی انجام شد. توجه به هزینه جنگ و پیامدهایش، همیشه […]

بازتاب بین المللی هنر ماسه چاپ احمد نادعلیان اجرا شده در سال های 1385 و 1386- جزیره هرمز

ماسه چاپ هایی که در سال های 1385 و 1386- در جزیره هرمز اجرا کردم مورد توجه منتقدین شناخته شده بین المللی قرار گرفتند. معروف ترین آنها  رابرت سی مورگان بود که نوشته او در ارتباط با آثارم در مجله معماری منظر امریکا منتشر شد.  دکتر مرگان قبل از این نوشته مطلبی را در مجله […]

ماسه چاپ های احمد نادعلیان در ساحل جزیره هرمز دیماه 1386

در دومین جشنواره هنر محیطی خلیج فارس در دیماه 1386 ، مهر  استوانه ای را با نقوش الهه ها و ماهی را بر روی ماسه های ساحل چاپ کردم. تجربه بسیار هیجان انگیزی بود. از اینکه یک محیط وسیعی را با نقوش پر کردم لذت می برم.   چاپ مهر استوانه ای الهه ها و […]