زخم ها: آثار مشترک احمد نادعلیان و زنان جزیره هرمز

زخم ها عنوان آثار مشترک احمد نادعلیان و زنان جزیره هرمز است که پس از یک رویداد تلخ شکل گرفتند.  در سال های اولی که در جزیره هرمز فعالیت اجتماعی داشتم دختران و زنان بسیاری به شغل و کار نیاز داشتند. ابتدا دریک مدرسه، یعد در کارگاه های خانگی و نهایتا در موزه به صورت رایگان آموزش می دیدند که با خاک و شن های رنگی نقاشی کنند. در آن زمان کارگاه های خانگی بسیاری برای انجام این نوع نقاشی ها راه اندازی شدند.  مشکل اصلی ما پس از آموزش، بازاریابی آثار زنان و دختران بود. در سال های اول زندگی من در هرمز بازاری برای فروش کار زنان وجود نداشت. در آن زمان دختران و زنان خجالت می کشدند که در محیط عمومی کارهایشان را برای فروش ارائه دهند. رسم نبود. اما حالا در محیط های تاریخی و طبیعی بازار فروش دارند.

دختری که خجالت می کشدند در محیط عمومی کارهایشان را برای فروش ارائه دهد
دختری که خجالت می کشدند در محیط عمومی کارهایشان را برای فروش ارائه دهد
احمد نادعلیان شخصاً برای فروش آثار زنان در اسکله شهر بساط پهن کرد. 
احمد نادعلیان شخصاً برای فروش آثار زنان در اسکله شهر بساط پهن کرد.

برای راه اندازی و نهادینه شدن بازار فروش آثار زنان من بهای سختی پرداخت کردم.  شخصاً برای فروش آثارشان در اسکله شهر بساط پهن کردم. 

در روز دوم فروش آثار که بیست و چهارم بهمن ماه بود در اسکله هرمز بیش از سی اثر نقاشی که با خاک های رنگی هرمز انجام شده بودند ارائه شدند. در این روز دو نفر از دختر ها من را همراهی کردند. به دلیل همراهی دختران با چند تا آدم متعصب مواجه شدیم که از روی حسادت یا نادانی کارها را شکستند.  آثار شکسته شده متعلق به : فاطمه سلامتی، صدیقه حسینی، زهرا ناصرنیا، زینب ناصرنیا، زهرا سلامتی، مریم گدری؛ فاطمه واحدی؛ معصومه حاتمی؛ حرمت چشک، سمیه علیائی، سمیرا علیائی، سبحان رستمی، فاطمه ذاکری، کنیز رنجبری، زینب جاشونیا، ام الابنین زرنگاری، فاطمه ناصرنیا، زهرا اوج هرمزی، فاطمه ذاکری، کنیز اسلامی، سمانه چشک، جمیده پورشمالی و کنیز عباس پناه بود.

در روز دوم دو تا از دختر ها که احمد نادعلیان را همراهی کردند
در روز دوم دو تا از دختر ها که احمد نادعلیان را همراهی کردند
در روز دوم دو تا از دختر ها که احمد نادعلیان را همراهی کردند
در روز دوم دو تا از دختر ها که احمد نادعلیان را همراهی کردند

زمانیکه دختران هرمزی من را همراهی کردند، چند مرد متعصب مزاحمت ایجاد کردند و آثار هنری اجرا شده توسط زنان که پشت شیشه اجرا شده بود را شکستند.  پس از عکاسی آثار شکسته تمامی شیشه های شکسته را جمع آوری کردم.   

آثار هنری اجرا شده توسط زنان که به دلیل تعصب شکسته شد
آثار هنری اجرا شده توسط زنان که به دلیل تعصب شکسته شد

زمانیکه برای اعتراض به دفتر بخشداری رفتم یکی از اقرادی که در اسکله مزاحمت ایجاد کرده بود به آنها آمده بود و در حضور بخشدار صورت من را با سیلی سرخ کرد.

همیشه در مورد سیلی خوردن تردید وجود دارد. پزشکی قانونی صربه سخت و جراحت را تایید کرده بود. دلیل جراحت این بود که انگشتر در دست داشتند.
همیشه در مورد سیلی خوردن تردید وجود دارد. پزشکی قانونی ضربه سخت و جراحت را تایید کرده بود. دلیل جراحت این بود که انگشتر در دست داشتند.
همیشه در مورد سیلی خوردن تردید وجود دارد. اقراد حاضر در یخشداری که شاهد بودند این موشوع را تایید کردند. چون انگشتر در دست داشتند. به همین دلیل محکوم شدند.
همیشه در مورد سیلی خوردن تردید وجود دارد. اقراد حاضر در یخشداری که شاهد بودند این موضوع را تایید کردند. چون انگشتر در دست داشتند. به همین دلیل محکوم شدند.

روز بعد دوباره به همراه دختران دوباره در اسکله حضور پیدا کردیم و به کار خودمان ادامه دادیم.

آثار شکسته، تبدیل به تمثیلی شدند که رنج ها و زخم های زنان را روایت می کنند.
آثار شکسته، تبدیل به تمثیلی شدند که رنج ها و زخم های زنان را روایت می کنند

همانند جورچین چند روزی طول کشید که این قطعات شکسته را با هم جفت و جورکنم. در روزهای بعد کارهای شکسته را در موزه به دو برابر قیمت به فروش رساندم. این آثار شکسته، تبدیل به تمثیلی شدند که رنج ها و زخم های زنان را روایت می کنند.

کارهای شکسته به دو برابر قیمت در موزه به فروش رسیدند
کارهای شکسته به دو برابر قیمت در موزه به فروش رسیدند
بکی از دخترانی که در صحنه شکسته شدن آثار شیشه ای در محل حضور داشت.
بکی از دخترانی که در صحنه شکسته شدن آثار شیشه ای در محل حضور داشت.
بکی دیگر از دخترانی که در صحنه شکسته شدن آثار شیشه ای در محل حضور داشت.
بکی دیگر از دخترانی که در صحنه شکسته شدن آثار شیشه ای در محل حضور داشت.
از کارهای شکسته شده نمایشگاهی در موزه یرگزار شد
از کارهای شکسته شده نمایشگاهی در موزه یرگزار شد

چند روز بعد احساسم را بر چهره ام نقاشی کردم

دو روز بعد از سیلی خوردن احساسم را بر چهره ام نقاشی کردم
دو روز بعد از سیلی خوردن احساسم را بر چهره ام نقاشی کردم
همیشه در مورد سیلی خوردن تردید وجود دارد. پزشکی قانونی صربه سخت و جراحت را تایید کرده بود. چون انگشتر در دست داشتند. به همین دلیل محکوم شدند.
همیشه در مورد سیلی خوردن تردید وجود دارد. پزشکی قانونی صربه سخت و جراحت را تایید کرده بود. چون انگشتر در دست داشتند. به همین دلیل محکوم شدند.

 

بازدیدها: 0

نطرات در “زخم ها: آثار مشترک احمد نادعلیان و زنان جزیره هرمز

  1. اشتراک ها: هنر اعتراضی در کف خیابان - Dr. Nadalian

  2. اشتراک ها: پیامدها و واکنش ها به فیلم جزیره رنگین خسرو سینایی - احمد نادعلیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *