احمد نادعلیان: تبدیل چالش ها و تهدید ها به فرصتی برای آفرینش هنر خلاق اجتماعی

در فرایند آفرینش هنری نادعلیان و زندگی احمد نادعلیان  چالش ها و تهدید ها تبدیل به فرصتی می شوند که نتیجه آن آفرینش هنری خلاقانه در حوزه هنر اجتماعی است. مستندات نشان می دهد که هنرمندان در طول تاریخ همین روش را به کار برده اند. نتیجه نهایی یک اثر هنری را نمی توان از […]

مرکز هرمز شناسی جزیره هرمز – موزه دکتر نادعلیان

مرکز هرمز شناسی جزیره هرمز در موزه دکتر نادعلیان با سابقه پانزده سال پژوهش میدانی همیشه  بهترین مستندات تاریخی، زمین شناسی، فرهنگی، آئین ها، مراسم های عروسی، عزاداری، موسیقی ، صنایع دستی، … را به علاقمندان و پژوشگران معرفی کرده است.  همه اطلاعات نتیجه پژوهش های علمی و میدانی دکتر نادعلیان بوده است و با […]