تجربیات احمد نادعلیان از فضای فرهنگی هنری استان هرمزگان با تاکید بر سال های اول حضور در هرمز

از دیماه سال 1385 تا کنون با فضای فرهنگی هنری استان هرمزگان در ارتباط بوده ام. چالش ها و تحولات آن را می شناسم. حالا جزیره هرمز برای ایجاد یک فضای بینا فرهنگی مستعد است. در بهمن ماه 1385 زمانی که به همراه هنرمندان و هنرجویان کارگاه های هنر جدید به جزیره هرمز رفتیم جلسات […]

رویدادگردانی احمد ناعلیان برای هنر اجرا و صدا در قلعه پرتغالی های جزیره هرمز، بهمن ماه 1385

در سالهای اول که به جزیره هرمز سفر می‌کردم، بسیاری از رویدادها که ترکیبی از هنر اجرا، نمایش، صدا و نقاشی بود را طراحی و از هنرمندان شرکت کننده و یا حتی افراد غیر هنرمند می خواستم که برای اجرای این اثر مشارکت داشته باشند. عکس ها از راحله زمردی نیا سفر با دانشجویان هنر […]

احمد نادعلیان: اقتصادِ هنر و آئین به نفع جامعه محلی جزیره هرمز

از ابتدای حضور در جزیره هرمز اعتقاد داشتم که تاکید و توجه به فرهنگ و هنر آئینی و گذشته جزیره می تواند آنها را زنده نگاه دارد. با رشد علم و علوم عقلی ، آئین ها بی معنی و فراموش می شوند. افراد جامعه به جای بابا زار به روان درمانگر و داروهای روانپزشکان پناه […]

احمد نادعلیان: رمزگشایی یکی از آثار ویدیویی حسن دریاپیمای هرمزی

حسن دریا پیمای هرمزی همیشه شکلک در می آورد، فیلم می گیرد و در اینستاگرام منشر می کند. احمد نادعلیان: آثار ویدیویی او را رمزگشایی می کند و آنها را همانند ایموجی در شبکه های اجتماعی می داند.  در بسیاری از ویدیو هایی که حسن دریاپیما می‌گیرد بدون اینکه سخن بگوید با تغییر شکل و […]

Hassan Daryapeyma Hormuzi the wise man (Behlool) of Hormuz Island – Narrated by Ahmad Nadalian

I know Hassan Daryapeym Hormuzi from fifteen years ago. He is native who live in Hormuz.  Many people in Hormuz Island ignore his talent. His realm of mind and vision is beyond the small island that many people build for themselves. I consult with him about my work on the island. He look after my […]

Collaborative Performance and sound art by using garbage and bottles on the beach of Hormoz Island February 2007

For the February 2007 Environmental Art Festival, I had predicted that garbage and plastic bottles of water and soft drinks would be collected on the beach of Songar Mohadli in Hormuz Island. One of the artistic events of the 2007 festival was the  collaborative performance and sound art by using garbage and bottles on the […]

Installation art works of students in the environment of Shahed Faculty of Art June 2006

In June 2006, a number of my students at Shahed University, along with a number of other friends, presented art works in the form of installation and performances. They also participated in new art workshops outside the university. As a result of these activities, they participate in environmental art festival in Polour and other festivals […]

Nest collection in the New Art practical theoretical workshop of Ahmad Nadalian May 2006

In one of the practical theoretical workshops of my new art, a set of nests was made and installed in the nature of Polour and the paradise art center in Tehran. I was restricted from teaching and holding new art workshops in universities. خیال در رنگ ها: ایجاد بستر رنگی برای کارهای خیالی دانشجویان هنر […]

Imagination in colors: creating a colored background for the imaginary works of art students in 2003

For the art work “Imagination in Colors” I created a colorful background for the imaginative work of the students of faculty of Art in Shahed University. I asked my students to buy different colors. I spilled the paint freely on the floor. My intention was to create a work space. I asked my students to […]

Responses to Criticisms: The Role of Media in Ahmad Nadalian’s art works and its impact on Hormozgan contemporary art

The presence of Ahmad Nadalian, his activity in the Hormozgan province and Hormuz Island, and the way he reports his works in media has always been criticized. Critics have criticized Nadalian for choosing the name of the Persian Gulf Festival and the way his media works, the messages of presence and activity on the island […]